15 August 2012

EU Hoge Vertegenwoordiger Ashton bezorgd over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet

Dods EU-Alert

Bron: Register Europees Parlement

Betreft: Antwoord op een schriftelijke vraag over Tibetaanse monnik die sterft in Chinese gevangenis

Publicatiedatum: 13 augustus 2012

Verzoek om schriftelijk antwoord E-006144/2012 aan de, Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), overeenkomst Commissie Reglement 117

Onderwerp: Tibetaanse monnik sterft in Chinese gevangenis

Een Tibetaanse boeddhistische monnik is overleden in een Chinese gevangenis na te zijn gemarteld door de politie. Hij werd vastgehouden in een gevangenis in de gemeente Nyagrong in de prefectuur van Kardze, een van de Tibetaanse Autonome prefecturen in de Chinese provincie Sichuan. Hij was gearresteerd op beschuldiging van het ophangen van posters in Kardze, waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid van Tibet en was in afwachting van zijn proces.

In de afgelopen maanden heeft Beijing zijn greep op het Tibetaanse volk versterkt, die nu ondergaan wat, volgens deskundigen, alleen kan worden omschreven als kolonisatie. De restricties die door de Chinese autoriteiten zijn geïntroduceerd, omvatten onder meer een verbod op het onderwijzen van de Tibetaanse taal en godsdienst en het opleggen van ongeschikt ontwikkelingsbeleid dat uitsluitend ten goede komt aan de Han-Chinese gemeenschap. Sinds begin 2012 hebben 35 Tibetanen zichzelf in brand gestoken als vorm van protest tegen de dictatuur van Beijing, waarbij ze opriepen tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. De Tibetaanse spirituele leider heeft altijd benadrukt dat deze extreme vormen van verzet ‘niet moeten worden aangemoedigd’, maar prees de ‘moed’ van degenen die het ultieme offer brengen in reactie op de huidige ‘culturele genocide’ in Tibet. Peking beschuldigde op zijn beurt de Dalai Lama van het steunen van ‘terroristen, criminelen en geesteszieken’.

1. Is de VP / HV op de hoogte van dit incident?

2. Welke maatregelen heeft de VP / HR in de afgelopen maanden ondernomen en welke stappen is ze van plan te nemen om een ??einde te maken aan de gewelddadige onderdrukking van het Tibetaanse volk?

Antwoord E-006144/2012 van de Hoge Vertegenwoordiger / vice-voorzitter Ashton

De EU is zich bewust van de berichten, dat een 32-jarige monnik genaamd Karwang eind mei overleed in detentie na zwaar gemarteld en geslagen te zijn, ten einde hem te dwingen een bekentenis af te leggen over het ophangen van affiches, waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid van Tibet op de muren van een Chinese overheidsgebouw in de gemeente Xinlong (in het Tibetaans, Nyagrong) in de Ganzi (Kardze) Tibetaanse Autonome Prefectuur in Sichuan. De EU brengt herhaaldelijk individuele gevallen van Tibetanen, die zijn onderworpen aan willekeurige arrestatie of het risico lopen op marteling, naar voren bij de Chinese autoriteiten.

De EU is bezorgd over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet, waarvan wij de laatste jaren getuige zijn geweest, zoals blijkt uit deze zaak en de tragische golf van zelf verbrandingen sinds maart 2011.

De EU grijpt de mogelijkheid van bezoeken en dialogen op hoog niveau aan om haar bezorgdheid over Tibet bij de Chinese autoriteiten te uiten. De afgelopen periode verschafte de 31ste zitting van de EU-China mensenrechtendialoog, die plaatsvond in Brussel op 29 mei 2012, aan de EU de mogelijkheid om ??uitgebreid met de Chinese autoriteiten standpunten uit te wisselen over kwesties van zorg, met inbegrip van Tibet. De Hoge Vertegenwoordiger / vice-voorzitter van de Europese Commissie bracht in haar toespraak over Tibet aan het Europees Parlement op 12 juni 2012 de bezorgdheid van de EU tot uiting. De EU heeft ook haar bezorgdheid over Tibet naar voren gebracht tijdens de laatste twee zittingen van de Mensenrechtenraad in maart en in juni.

De EU riep de Chinese autoriteiten op om de dieper gelegen oorzaken van ontevredenheid van het Tibetaanse volk aan te pakken en ervoor te zorgen dat hun mensenrechten worden gerespecteerd. Ook drong de EU er bij de Chinese autoriteiten op aan terughoudendheid te betrachten en onbelemmerde toegang  tot alle Tibetaanse autonome gebieden mogelijk te maken voor buitenlandse diplomaten en journalisten. Tevens drong de EU er bij de Chinese autoriteiten op aan om de dialoog met de gezanten van de Dalai Lama te hervatten sinds de laatste sessie begin van 2010 plaats vond, ten einde bij te dragen aan een duurzame oplossing.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer