7 juni 2013

EU en Westerse regeringen roepen op China tot eerbiediging mensenrechten in Tibet bij de VN-Mensenrechtenraad

Europese Unie – De EU is van mening dat China respectering van de rechten van personen die tot minderheden behoren moet garanderen, in het bijzonder met betrekking tot hun taal, cultuur en religie. We moedigen China aan etnische minderheden te betrekken in beleidsvormingsprocessen onder volledige eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Dit verzekert hen van hun gerechtvaardigde economische en sociale ontwikkeling, alsmede het aanpakken van de onderliggende oorzaken van etnische spanningen. China moet zich onthouden van het gebruik van geweld in het omgaan met vreedzaam protesten. Dit geldt met name in Binnen-Mongolië, Xinjiang en Tibetaanse-bewoonde gebieden. De EU is ernstig bezorgd over de detentie van personen, die campagne hebben gevoerd tegen corruptie.

Verenigde Staten van Amerika – China legt afwijkende meningen door arrestaties, gedwongen verdwijningen, buitenwettelijke detenties en andere intimidatie vormen het zwijgen op; heeft de controle mechanismen op het Internet en de perscensuur uitgebreid; tracht activisten aan banden te leggen door het intimideren van hun familie en medewerkers, en beperkt de godsdienstvrijheid, in het bijzonder in de Tibetaanse en Oeigoerse gebieden.

Tsjechische Republiek – Wij blijven ernstig verontrust over de algemene verslechtering van de mensenrechtensituatie in China. Wij roepen de Chinese autoriteiten op om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van personen die tot de minderheden behoren – onder wie de Tibetaanse en Oeigoerse bevolking – worden gerespecteerd. Verder dringen wij er bij China op aan om effectieve stappen te ondernemen om het recht op vrijheid van meningsuiting inhoud te geven, ook op het internet.

Frankrijk – In China blijft de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder tegen de mensenrechten en etnische en religieuze rechten van minderheden, een punt van ernstige zorg. Frankrijk roept op tot eerbiediging van de vrijheid van mening en meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, in het gehele land.

Oostenrijk – Oostenrijk is in toenemende mate bezorgd over de activiteiten van de verschillende regeringen, waaronder die van Iran, Wit-Rusland, Eritrea, China en inderdaad te veel anderen, schenden van de vrijheid van meningsuiting op het internet, door maatregelen zoals het beperken van de toegang tot het internet, het censureren van uitingen en specifieke inhoud, intimidatie en willekeurige arrestatie van bloggers, journalisten of zelfs iedere burger, die ongewenste inhoud post.

Verenigd Koninkrijk – Het Verenigd Koninkrijk verwelkomt de plannen om het registratieproces voor maatschappelijke organisaties in China te stroomlijnen. De ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld is essentieel voor de lange termijn welvaart en stabiliteit van China. Echter, het recht op vrijheid van vereniging blijft beperkt. Wij zijn met name bezorgd over de recente aanhouding van een aantal individuen in verband met de New Citizens Movement.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer