15 October 2013

Eerste bezoek van Speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten aan China en Tibet

Op 8 september 2013 ging de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (SVEU), de heer Stavros Lambrinidis, op zijn eerste officiële bezoek aan China sinds de start van zijn mandaat.


European Union’s Special Representative for Human Rights mr. Stavros Lambrinidis

Zijn 9-daags bezoek omvatte ontmoetingen met Chinese functionarissen in Beijing en bezoeken aan de provincie Qinghai en de Tibetaanse Autonome Regio (TAR). Zijn werkzaamheden omvatten onder meer een ontmoeting met Chen Quanguo, de partij secretaris van de TAR, een bespreking met de partij secretaris van Lhasa, bezoeken aan de Jokhang en Sera kloosters en ontmoetingen met gehervestigde nomaden in Damxung. Kwesties besproken in Tibet waren onder anderen de economische ontwikkeling, toerisme, de hervestiging van nomaden, het tweetalig onderwijs, het recht van meningsuiting en van vereniging, alsmede de economische, sociale en culturele rechten.

ICT was vooraf in de gelegenheid geweest om de heer Lambrinidis te voorzien van informatie over de recente ontwikkelingen in Tibet aangaande een breed scala aan onderwerpen, zoals culturele en taalrechten, religieuze onderdrukking, de grootschalige verhuizing van nomaden, zelfverbrandingen,  alsook verscherping in aanpak van ‘stabiliteitsbehoud’, hetgeen geresulteerd heeft in willekeurige arrestaties, gedwongen verdwijningen en het buitensporig gebruik van geweld door de Chinese politie.

Aan het eind van zijn bezoek constateerde de Speciale EU-Vertegenwoordiger: “Tijdens mijn bezoek stonden de Chinese autoriteiten ontmoetingen en open discussies toe met een breed scala aan belanghebbenden. Ik had de gelegenheid om mij te laten informeren over de voortgang op een aantal belangrijke economische en sociale fronten, waaronder armoedebestrijding en onderwijs. Tegelijkertijd merkte ik verontrustende trends in de belangrijkste zorggebieden van mensenrechten, waaronder de verscherpte controle en beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zowel on- als offline, evenals de vervolging, aanhouding, en detentie van mensen voor het op vreedzame wijze naar buiten brengen van hun standpunten of het wettelijk uitoefenen van hun professionele taken. Tijdens mijn bezoek heb ik erop gewezen, dat de EU bereid is om met China verder te werken aan het bevorderen van de betrokken naleving van internationale verplichtingen en normen inzake mensenrechten.

De officiële persverklaring van de EU over het bezoek van de heer Lambrinidis aan China is hier te lezen (pdf).

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer