24 februari 2014

Een beroep om universele rechtvaardigheid in Spanje te beschermen

International Campaign for Tibet en het Spaanse Tibet Support Committee, Comité de Apoyo al Tibet (CAT), richten zich tot de Spaanse wetgevers in Madrid om de recente stappen aan te vechten, die de bevoegdheid van de rechterlijke macht beperken om ernstige misdrijven onder internationaal recht te onderzoeken en te vervolgen. Deze recente ontwikkeling volgt na zware druk op Madrid door de Chinese autoriteiten in verband met twee rechtszaken, die betrekking hebben op Chinese leiding voor hun beleid in Tibet en die leidden tot arrestatiebevelen van een aantal Chinese ambtenaren door  de Spaanse rechter. (Details in ICT rapport, Uitspraak Spaanse Parlement na arrestatiebevelen voor de Chinese leiders ‘moet zorg voor alle Europese burgers worden’).

Dit nieuwe initiatief volgt op de 100ste vergadering van de Tibet Intergroup in Brussel op 19 februari (ICT persbericht, Europees Parlement markeert haar 100ste vergadering van Tibet Intergroup met krachtige uitspraken en een boodschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama), waarin afgevaardigden van alle partijen hun krachtige steun voor de Tibetaanse zaak uitspraken. Sprekers Dr. Jose Elías Esteve Moltó, advocaat en initiator van de twee baanbrekende rechtszaken in Spanje en de heer Alan Cantos van Comité de Apoyo al Tibet (hoofd eisers), kaarten het belang aan van een verenigd front in Europa om de Spaanse wetgevers te steunen, die zoeken naar wegen om een verandering in de wet te verhinderen, die de rechterlijke macht zou beperken in het berechten van gevallen van ernstige misdrijven, ongeacht waar deze zijn gepleegd en ongeacht de nationaliteit van de dader en / of slachtoffer. Deze ontwikkeling zou Spanje in strijd brengen met haar internationale verplichtingen en aan velen, die verantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven, het vooruitzicht van straffeloosheid bieden.

Dit is een belangrijke kans om dit belangrijke principe van het internationaal recht te verdedigen door het instellen van beroep op het constitutionele hof om de voorgestelde hervorming van de wet onwettigheid te verklaren. International Campaign for Tibet en Comite de Apoyo al Tibet doen een oproep op de leden van de Socialistische Partij en andere politici in Spanje om direct in actie te komen, zodra het wetsvoorstel de Spaanse Senaat passeert, hetgeen naar verwachting een kwestie van weken is.

Comite de Apoyo Al Tibet en de International Campaign for Tibet zijn van mening dat de Spaanse regering een gevaarlijk precedent schept, dat het hele systeem van het internationaal recht kan beïnvloeden, door een autoritaire overheid, in dit geval China, te laten beslissen hoe het recht moet worden toegepast.

Als de hervormingen worden goedgekeurd, adviseren ICT en CAT dat beroep moet worden ingesteld bij het constitutionele hof om de onwettigheid van deze ontwikkeling uit te spreken op grond van het volgende :

partijen, die betrokken zijn bij het debat in het Spaanse parlement, zijn het er over eens dat de voorgestelde hervormingen in strijd zijn met het internationaal recht en de Spaanse grondwet, in het bijzonder artikel 96.

Het wetsontwerp geldt niet alleen voor toekomstige onderzoeken, maar ook voor lopende onderzoeken, hetgeen betekent dat alle in Spanje lopende zaken op basis van universele jurisdictie zullen worden gesloten, totdat kan worden aangetoond, dat zij voldoen aan de nieuwe eisen. Het kan ook interfereren met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aangezien een eventueel besluit om een zaak te sluiten door de rechter van geval tot geval moet worden bekeken.

Het wetsvoorstel is in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door de deuren van de Spaanse rechter te sluiten voor slachtoffers van ernstige schendingen van de mensenrechten, die hoogst waarschijnlijk op geen andere wijze recht kunnen krijgen, met name niet in hun eigen rechtsgebied.

Comite de Apoyo al Tibet en de International Campaign for Tibet behoren tot meer de dan 90 ondertekenaars van een gezamenlijke NGO beroep, dat bij de Spaanse wetgevers aandringt op het verwerpen van het voorstel om de deur te sluiten voor gerechtigheid bij zeer ernstige misdrijven.

De volledige tekst van de brief is hier: Spaanse wetgevers moeten voorstel gericht op het sluiten van de deur voor gerechtigheid bij zeer ernstige misdrijven verwerpen. De internationale NGO’s verklaren: “De ondertekenende organisaties zullen de zaak van gerechtigheid voor alle slachtoffers van misdrijven onder internationaal recht blijven bevorderen. Spanje moet de rechtmatigheid van haar internationale verplichtingen respecteren en gevoelig zijn voor de behoeften van slachtoffers. In de strijd van de wereld om grootschalige wreedheden te beëindigen, bevond Spanje zich ooit in de voorhoede. We mogen haar niet achterop laten komen.”

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer