27 July 2013

Discussies over anti-Dalai Lama beleid in Qinghai stilgelegd; Kalachakra in Tsolho afgelast

International Campaign For Tibet, 24 juli 2013

.  Discussies over een experimenteel en minder vijandig beleid ten aanzien van de Dalai Lama in het Tibetaanse gebied Tsolho, Qinghai, lijken te zijn stilgelegd tegen de achtergrond van een aanscherpende onderdrukking in Oost-Tibet na een bezoek van een van China’s topleiders Yu Zhengsheng. Deze nieuwe ontwikkelingen lijken een weerspiegeling te zijn van de vrees van de autoriteiten voor de uitholling van hun gezag, nu de zelfverbrandingen blijven aanhouden – meest recentelijk een 18-jarige monnik in Dzoege op 20 juli – en Tibetanen doortastender maatregelen nemen om hun religieuze en culturele identiteit te bevestigen.

.  Officiële kennisgevingen, die de harde beleidslijn van de Chinese regering tegen de Dalai Lama benadrukken, zijn in ten minste twee gebieden uitgevaardigd. In de kennisgeving worden Tibetanen gewaarschuwd dat foto’s van de Dalai Lama niet in kloosters zullen worden getolereerd. Radio Free Asia meldde ook dat in de Yushu gebied van Qinghai auto’s van mensen doorzocht werden op afbeeldingen van de Dalai Lama. Dit volgt op berichten over stil overleg in Tsolho waarin voorstellen voor een meer genuanceerde benadering van de agressieve campagne tegen de verbannen religieuze leider zouden zijn besproken. Deze agressieve campagne wordt in direct verband gebracht met de zelfverbrandingen en is een oorzaak van wijdverspreide onrust onder de Tibetanen.

.  Een grote religieuze ceremonie, de Kalachakra, in de provincie Gepasumdo (Chinees: Tongde), Tsolho, werd vorige week (20 juli) door de autoriteiten afgelast. Lokale mensen hadden honderdduizenden yuan voor de Kalachakra bijeengebracht, waarbij vijf grote kloosters betrokken waren. Sommige Chinese boeddhisten waren ook naar het gebied afgereisd om het onderricht bij te wonen, dat geleid werd door een gerespecteerde, oudere Tibetaanse lama. De plechtigheid werd door de lokale autoriteiten na drie dagen afgelast.

.  In Gansu werden Tibetanen uitgesloten van de officiële viering van de 60ste verjaardag van Kanlho (Chinees: Gannan) Tibetaanse Autonome Prefectuur (onderdeel van het Tibetaanse gebied Amdo). De viering bleek overigens meer de vorm aan te nemen van een militaire oefening, waar op beelden in de Chinese staatsmedia op rang gegroepeerde troepen te zien waren en door rijen geüniformeerde politie, omgeven door vaandels die de slogan ‘voor een vreedzaam Kanlho’ droegen.

.  De nieuwe ontwikkelingen volgen op een incident op 6 juli in Tawu, Sichuan, waarbij ten minstens 10 Tibetanen ernstig gewond werden nadat de politie het vuur opende op een menigte, die bijeengekomen was om vreedzaam de 78ste verjaardag van de Dalai Lama te vieren (ICT verslag, Tibetaanse monniken in het hoofd geschoten nadat politie op Dalai Lama’s verjaardag het vuur opent op biddende Tibetanen).


Click op foto’s om album te bekijken!

De in dit verslag omschreven ontwikkelingen in het Tibetaanse gebied Amdo zijn, na aanwijzingen over gematigde discussies over China’s Tibet-beleid in de afgelopen weken, een stap terug voor de autoriteiten. Hoewel er wat betreft Tibet geen verschuiving in het strenge beleid is waargenomen, zijn er aanwijzingen dat beleidsanalisten, academici, Tibetaanse religieuze figuren en anderen in de Volksrepubliek China de aandacht hebben gevestigd op het contraproductieve karakter van de onderdrukkende maatregelen en de aanwezigheid grote aantallen veiligheidstroepen in Tibet.

Naar aanleiding van het bezoek van één van China’s topleiders, Yu Zhengsheng, aan de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Chinees: Gannan) eerder deze maand, werd het harde lijn beleid van de Chinese regering tegen de Dalai Lama benadrukt in gepubliceerde verklaringen door ambtenaren in Tibetaanse Autonome Prefectuur Tsolho (Chinees: Hainan) en de Tibetaanse Autonome Prefectuur Golok (Chinees: Guoluo), in Qinghai (in het Tibetaanse gebied Amdo). De kennisgevingen waarschuwden voor sancties op het verspreiden van ‘geruchten’ over toestaan van afbeeldingen van de Dalai Lama.

Yu Zhengsheng, lid van het zevenkoppige Centraal Comite van het Politbureau, bezocht het Labrang klooster tijdens zijn bezoek juli. Hij herhaalde de officiële lijn toen hij opriep tot “Een onvoorwaardelijke strijd tegen de Dalai Lama kliek om de nationale eenwording en de ontwikkeling en stabiliteit van de Tibetaanse regio’s te verwezenlijken.” (People’s Daily, Yu Zhengsheng benadrukt stabiliteit in Tibetaanse regio’s – 9 juli) Eerder in januari, had Yu Zhengsheng Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan, in het Tibetaanse gebied Kham, bezocht, waar hij het belang van ‘patriottisme’ (hetgeen neerkomt op loyaliteit aan de Chinese staat) onder monniken beklemtoonde (ANP, Chinese beambte benadrukt patriottisme onder monniken) en opriep om het Tibetaanse boeddhisme aan te passen aan het socialisme, een centrale boodschap in het beleid van de Chinese leiding ten opzichte van religie in Tibet.

Het bezoek van Yu Zhengsheng aan Kanlho kwam op een moment dat de toewijding van Tibetanen om hun religieuze identiteit en kernwaarden van hun cultuur te beschermen steeds duidelijker wordt. Laagdrempelig, maar assertief vonden op 6 juli vieringen van de verjaardag van de Dalai Lama plaats in verschillende Tibetaanse gebieden. Ondanks de intimiderende aanwezigheid van grote aantallen gewapende troepen, werden afbeeldingen van de Dalai Lama daarbij duidelijk zichtbaar werd getoond,  Een in Dzoege (Chinees: Ruo’ergai), Ngaba Tibetaanse en Qiang Autonome Prefectuur, Sichuan (het Tibetaanse gebied Amdo) gehouden Kalachakra in juni bracht duizenden Tibetanen bijeen.

Ondertussen verzamelden zich in Tawu (Chinees:Daofu), een Tibetaanse dorp in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in Sichuan, monniken en lama’s uit meer dan 50 kloosters voor een intermonastiek debat en onderwijs in het Nyitso klooster, waarbij een grote afbeelding van de Dalai Lama werd weergegeven (ICT verslag inclusief foto’s, Tibetaanse non sterft na zelfverbranding in de buurt van klooster tijdens een belangrijk religieus onderricht).

De autoriteiten proberen nu een sterke signaal af te geven dat zij het ‘onwrikbare’ beleid van ‘anti-separatisme’ handhaven. Foto’s van de ambtenaren en Tibetaanse monniken bij een vergadering om Yu Zhengsheng’s toespraak in Tsolho te bestuderen, werden vorige week in de Tibetaanse taal op websites in Amdo geplaatst, onder vermelding van op een Tibetaanse publiek gerichte uitspraken. Volgens het artikel gaven ambtenaren op de vergadering aan dat foto’s van de Dalai Lama niet zouden worden getoond in kloosters in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Tsolho, en dat ze zouden proberen om het beleid van de leiding om de ‘nationaliteiten te verenigen’ ‘oprecht te volgen’. (Zie hier artikel).

De bijeenkomst volgde op het nieuws van besprekingen in Tsolho over voorstellen om portretten van de Dalai Lama te tonen, het gedwongen afzweren van de Tibetaanse leider te beëindigen, en politie-aanwezigheid in kloosters te verminderen (ICT verslag, Nieuwe uitdagingen van binnenuit voor Tibet-beleid van China – 27 juni 2013). Dit wees er op dat een experimentele benadering, mogelijk om de spanningen in het gebied te verminderen, op lokaal niveau in overweging werd genomen. Het blijkt nu dat de gesprekken zijn stilgelegd, mogelijk als gevolg van een richtlijn van de centrale overheid, die handhaving op lokaal niveau oplegt. Het is niet bekend in hoeverre berichtgeving in de internationale media over de mogelijkheid van een ‘zachtere’ aanpak heeft meegespeeld bij het trekken van aandacht in Peking voor deze ontwikkelingen en lokale ambtenaren gedwongen hebben om de partij lijn op krachtigere wijze te benadrukken.

In de Tibetaanse Autonome Prefectuur Golok werd op 11 juli door de plaatselijke autoriteiten in sterke bewoordingen een kennisgeving in het Tibetaans afgekondigd. De aankondiging, door ICT uit het Tibetaans naar het Nederlands vertaald, luidt: “Momenteel wordt er een soort van gerucht dat in de maatschappij verspreid: de centrale regering zou een nieuw beleid in de Tibetaanse gebieden hebben. Er wordt gesproken over het hebben van de vrijheid om de portretten van de Dalai Lama te vereren, en ga zo maar door. Het is ongepast voor de bredere gemeenschap van gelovigen en de geestelijkheid geloof te hechten aan zulke geruchten”. Onder het gebruik van een term die verwijst naar de ‘Sla Hard Toe’ campagne, die in Tibet vaak gepaard gaat met zware straffen voor politieke dissidenten waarschuwt de kennisgeving: “Criminelen, die opzettelijk valse geruchten verspreiden en verwarring zaaien, zullen worden verhoord en zullen hard worden aangepakt.”

De taal geeft aan dat Tibetanen in aanmerking komen voor straf als ze worden verdacht van alleen al het doen van een poging om een meer gematigde benadering van de Dalai Lama te bevorderen.

Tegelijk met het naar buiten komen van de kennisgevingen, maakte Radio Free Asia melding van nieuwe beperkingen in Yulshul of Kyegudo (Chinees: Yushu), Qinghai op het tonen van foto’s van de Dalai Lama, onder meer door het doorzoeken persoonlijke voertuigen en het slaan en vastnemen van hen die zich verzetten tegen het in beslag nemen van de foto. Onder verwijzing naar een oudere en niet genoemde Tibetaanse religieuze figuur, meldde Radio Free Asia’s Tibetaanse nieuwsdienst: “Op 15 juli hield de politie alle voertuigen in het gebied van Yulshul [in het Chinees: Yushu] aan en controleerde het op foto’s van de Dalai Lama en de Karmapa. […] Foto van boeddhistische beschermgoden werden ook in beslag genomen”, aldus de bron, die alleen sprak op voorwaarde van anonimiteit. “Degenen die zich probeerden te verzetten werden zwaar geslagen” zei hij. (RFA, Nieuwe hardhandige aanpak door China van foto’s van de Dalai Lama – 22 juli 2013)

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet Europe, stelt: “Zowel de officiële waarschuwingen en het nieuws uit sommige Tibetaanse gebieden met betrekking van doorzoekingen naar foto’s van Dalai Lama betekenen een stap terug van de autoriteiten en zullen waarschijnlijk de spanningen vergroten. De Chinese leiders bewandelen een gevaarlijke pad door het Tibetaanse volk te dwingen tot de kortzichtige keuze tussen ofwel de Dalai Lama of de Volksrepubliek China.”
In tegenstelling tot in de Tibetaanse Autonome Regio waren afbeeldingen van de Dalai Lama in de Tibetaanse gebieden van Kham en Amdo in de afgelopen jaren vaak te zien. De nieuwe ontwikkelingen zou erop kunnen wijzen dat in sommige Tibetaanse gebieden van Qinghai een nieuwe cyclus van repressie met betrekking tot anti-Dalai Lama beleid is ingezet, overeenkomstig de uitvoering van het beleid in de Tibetaanse Autonome Regio.

Het Derde Tibet Work Forum van 1994 was een belangrijke politieke bijeenkomst, die leidde tot het verbod op het bezit door Partijleden van foto’s van de Dalai Lama en andere religieuze symbolen. De omvang van het verbod en op wie het moet worden toegepast op was dubbelzinnig, ten dele om het intimiderende effect te verhogen, en de uitvoering was gebrekkig. Maar in principe kunnen foto’s van de Dalai Lama niet worden weergegeven in een regeringskantoor of accommodatie en vandaag de dag worden vrijwel geen afbeeldingen van de Dalai Lama publiekelijk getoond in de Tibetaanse Autonome Regio, hoewel ze nog steeds bewaard worden in privé-woningen.

Er is een directe verband tussen de zelfverbrandingen en de intensieve campagne tegen de Dalai Lama in Tibet, in samenhang met de agressieve toename van wettelijke maatregelen, die de staatscontrole over de Tibetaanse religie en cultuur verscherpen. Dit is vooral duidelijk na instelling van steeds verder beperkende maatregelen in de oostelijke Tibetaanse gebieden van Amdo en Kham, waar de meeste van de zelfverbrandingen hebben plaatsgevonden.

Vrijwel alle 121 Tibetanen die zichzelf sinds 2009 in brand hebben gestoken, hebben opgeroepen voor de terugkeer van de Dalai Lama naar huis. (Zelfverbrandingen door Tibetanen en ICT-rapport, ‘Storm in de graslanden’).

Kalachakra onderwijs afgelast in Tsolho

Een belangrijke boeddhistische ceremonie, de Kalachakra (Wiel van de Tijd) initiatie, die honderden Tibetanen en een aantal Chinese volgelingen had samengebracht, werd vorige week in de provincie Gepasumdo (Chinees: Tongde), in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Tsolho, Qinghai door de autoriteiten afgelast.

Meer dan duizend Tibetanen waren naar het gebied gereisd om de initiatie, die werd gegeven door een gerespecteerde Tibetaanse lama, Lobsang Choekyi Nyima van het Drakkar klooster, bij te wonen. De voorbereidingen gedurende vele maanden waren intensief geweest en volgens een Tibetaanse bron had de lokale bevolking ongeveer 300.000 yuan (37.000 Euro) voor de ceremonie bijeengebracht. De voorbereiding voor de Kalachakra zandmandala moest worden afgebroken.

De ceremonie begon op 17 juli en op de eerste dag werden een groot aantal troepen ingezet in het gebied. Lokale oudere ambtenaren hadden vervolgens een ontmoeting met de organisatoren en gaven het bevel het onderwijs te stoppen. De Tibetaanse lama die door de lokale Tibetanen was uitgenodigd om de ceremonie voor te zitten, werd toegestaan om voor een tweede en derde dag onderricht te geven, maar daarna moesten de Tibetanen terugkeren naar hun gebieden.

Een Kalachakra initiatie is één van de belangrijkste tantrische praktijken in het Tibetaans boeddhisme en duurt meestal enkele dagen. Niet elke Tibetaanse lama heeft de geestelijke autoriteit om deze complexe initiatie te geven.

De Tibetaanse lama, die de geannuleerde ceremonie in Gepasumdo leidde, Lobsang Choekyi Nyima, is in het begin van de negentig. Tijdens de Culturele Revolutie heeft hij vele jaren in de gevangenis doorgebracht en was hij nauw bevriend met de 10de Panchen Lama. Lokale mensen hadden hem al enige tijd gevraagd om de Kalachakra initiatie te geven.

Monniken en leken in Gepasumdo namen 16 maart 2008 deel aan één van de eerste demonstraties in Tibet van dat jaar. In een incident dat daarmee verband kan houden, doorzocht de gewapende volkspolitie op 14 april 2008 de woningen van monniken van het Tsang klooster in Gepasumdo en nam foto’s van de Dalai Lama in beslag, aldus het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie. (Phayul, China lanceert hernieuwde “Patriottische Opvoeding” Campagne in alle delen van Tibet – 24 april 2008).

Vertoon van militaire macht als ‘vreedzame’ viering van verjaardag van Kanlho

De autoriteiten gaven een vertoon van militaire macht ten beste en sloten lokale Tibetanen uit van de viering van de 60ste verjaardag van het oprichten van de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (Chinees: Gannan) in de provincie Gansu. Online geplaatste beelden geven op rang gegroepeerde troepen weer en door rijen van geüniformeerde politie vastgehouden vaandels, die de boodschap van een vreedzame Kanlho lijken tegen te spreken. Het jubileum werd gevierd na het bezoek van Yu Zhengsheng aan het gebied.

Volgens de in Dharamsala gevestigde Centrale Tibetaanse Administratie (CTA), India, werden lokale Tibetanen uitgesloten van het bijwonen van de officiële viering van de oprichting van Kanlho als Autonome Prefectuur (CTA, Tibetanen uitgesloten van bijwonen viering 60ste Verjaardags van de perfectuur Kanlho). De Tibetaanse autoriteiten in ballingschap meldden: “Ironisch genoeg werd [het feest] gehouden om de ontwikkeling en de welvaart van de Tibetanen onder de Chinese regering in de afgelopen 60 jaar weer te geven.” Een Tibetaanse inwoner van het gebied werd in hetzelfde bericht als volgt geciteerd: “Onze aanwezigheid op de viering werd beschouwd als een bedreiging voor de sociale veiligheid en harmonie, dus is ons door de lokale autoriteiten opgedragen de viering niet bij te wonen.”
Uit Kanlho ontvangen afbeeldingen geven op rang gegroepeerde politie rondom de locatie van de officiële viering. (ICT blog, Vieren Kanlho – 21 juli).

Het door Yu Zhengsheng deze maand bezochte Labrang Tashikyil klooster in Kanlho is een van de grootste in Tibet. Het is in de afgelopen jaren dan ook een knooppunt van Tibetaans protest tegen de Chinese overheersing, vooral door lokale monniken en nonnen. In de landelijke gebieden in de regio zijn er ook spanning over de militaire bestemming van weilanden en de officiële hervestiging van nomaden sinds 2004/5.

De monniken van Labrang leidden op 14 maart 2008 een menigte die uitgroeide tot duizenden lokale mensen op een pro-onafhankelijkheid demonstratie in de provincie Sangchu (Chinees:Xiahe). Op dezelfde dag liep een protest in Lhasa uit op geweld (ICT verslag,’Tibet op een Omslagpunt‘). Dit was de eerste grote signaal dat de protesten zich verspreiden over heel Tibet, waarbij de de Chinese autoriteiten volledig verrast waren. Gedurende de volgende drie dagen waren er meerdere protesten in de plattelandsgebieden van de provincie Sangchu en door studenten in de departementale stad Tsoe (Chinees: Hezuo).

Recentelijk is Kanlho de locatie van meer dan twee dozijn zelfverbrandingen, variërend van studenten, een jonge moeder en oudere grootvader van een gereïncarneerde lama.

Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho (die onderdeel vormt van de Chinese provincie Gansu) beslaat de provincies Sangchu (Chinees:Xiahe)  Machu (Chinees: Maqu), Luchu (Chinees: Luqu), Drukchu (Zhugqu), Tewo (Diebu) en Chone (Zhuoni). De grootste stad in de prefectuur is de stad Tsoe. Vorig jaar vaardigden de Chinese autoriteiten een kennisgeving uit, waarin Tibetanen verboden werd zichzelf in brand te steken en zetten honderden strijdkrachten in tijdens een onlangs gehouden paardenrace festival in Machu, Kanlho (Phayul, Uit angst voor protesten verbied China zelfverbrandingen op festival voor paardenrennen).

‘Geruchten’ van de verering van de Dalai Lama beelden

Een vertaling uit het Tibetaans van een afgekondigde kennisgeving door ambtenaren in Golok is hieronder in haar geheel bijgevoegd. Terwijl zij het belang van de ‘strijd tegen de Dalai Lama-groep’ benadrukken, stelt het bericht: “De hele gemeenschap van gelovigen en geestelijken in de hele prefectuur moeten zich politiek afkeren van de 14de incarnatie van de Dalai, en, in concrete termen, zich resoluut verzetten tegen afscheiding van het land, sabotage van het bestuur van de partij en van het socialistische systeem.

“Men zou interpreteren dat dit in overeenstemming is met de gematigde standpunten die door sommige Tibetanen naar voren zijn gebracht. Bijvoorbeeld, volgens onofficiële bronnen, maakten Tibetanen die in Tsolho vergaderden, hetzelfde onderscheid, ook al is dat in praktijk moeilijk te realiseren: “In religieus opzicht kan de 14e Dalai Lama worden vereerd, gerespecteerd en gevolgd. Echter, in politiek opzicht kan hij kan niet worden gevolgd, religie en politiek moeten worden gescheiden.”

In een belangrijk interview  in Hong Kong eerder vorige maand verwees Chinese professor Jin Wei van de Centrale partij School in Peking ook naar de noodzaak om het Tibetaans boeddhisme te ‘depolitiseren’ (Interview voor Asia Weekly op 9 juni 2013: “Beijing Expert: Hervat onderhandelingen om de Tibetaanse kwestie op te lossen”). Professor Jin Wei stelt dat het een vergissing is om religieuze en vraagstukken van nationaliteit als ‘politieke kwesties’ te behandelen en geeft aan dat de voormalige partij secretarissen en ambtenaren in Tibet hierdoor de situatie in Tibet hebben verergerd. (Volledige vertaling en analyse op: Nieuwe uitdagingen voor Tibet-beleid van binnenChina).

Na een nauwgezette studie van Tibet, erkende Jin Wei het belang van zowel het Tibetaans boeddhisme als de Dalai Lama voor het Tibetaanse volk en gaf de noodzaak voor de Chinese leiders aan om: “Religie en politiek te ontwarren; zorgvuldig de psychologische behoeften van het Tibetaanse volk te beoordelen. Tibetaanse mensen zijn duizenden jaren lang beïnvloed door religie en zijn ‘zwaar in het geestelijke en licht in materialisme, zwaar op het volgende leven en licht op de nationale identiteit tijdens dit leven’. Dit is een enorm verschil met de belangrijkste nationaliteit van China, de Han. Als regerende Communistische Partij van China, is het noodzakelijk om dit duidelijk te begrijpen.

“Jin Wei’s kritiek op de manier waarop religieuze en andere kwesties worden behandeld, werd op een veel directere manier naar voren gebracht, dan dit voorheen door geleerden naar voren werd gebracht binnen de partij-organisaties, en geeft aan dat ook al is er hevig verzet tegen haar opmerkingen, er een zekere mate van gematigde discussie over het Tibet-beleid kan worden gevoerd, ook al is dat alleen onder geleerden die dicht bij het leiderschap staan, in plaats van binnen het Politburo zelf.

Kennisgeving betreffende het Niet Luisteren naar Geruchten
(vertaald uit het Tibetaans in het Nederlands door ICT)

Aan alle kloosters en de bredere gemeenschap van gelovigen in de gehele prefectuur

Momenteel wordt een zeker gerucht in de maatschappij verspreid: de centrale overheid zou een nieuw beleid in de Tibetaanse gebieden hebben. Er wordt gesproken over het hebben van de vrijheid om afbeeldingen van de Dalai Lama vereren, en ga zo maar door. Het is voor de bredere gemeenschap van gelovigen en de geestelijkheid ongepast om in dergelijke geruchten te geloven.

Om de kloosters om rustig en stabiel te houden, hebben we aan elk klooster en de bredere gemeenschap van gelovigen in de gehele prefectuur de volgende kennisgeving uitgevaardigd aangaande het niet luisteren naar geruchten, overeenkomstig het relevante beleid en de wensen van de centrale, provinciale en departementale commissies.

Het beleid van de centrale en provinciale partijcommissies ten opzichte van de Dalai-groep zijn consistent, stabiel en duidelijk. Toen de voorzitter van het Nationale Chinese Politieke Conference van het Volk, Yu Zhengsheng, People’s naar het Kanlho gebied ging om de situatie te onderzoeken, zei hij: De 14de incarnatie van Dalai is altijd bezig met separatistische activiteiten, die niet alleen ingaan tegen de gemeenschappelijke belangen van mensen van verschillende etnische groepen, maar ook tegen de tradities van het Tibetaans boeddhisme. De zogenaamde Middenweg om een hoge mate van autonomie in Groot Tibet bereiken, is in strijd met de Chinese grondwet en het Chinese systeem van regionale etnische autonomie.

Onze strijd tegen de Dalai-groep gaat niet alleen om geloven of niet geloven in religie, over autonoom of niet autonoom, maar is een belangrijke politieke strijd voor het behoud van de eenheid van het land en tegen de scheiding van nationaliteiten.
De hele gemeenschap van gelovigen en geestelijkheid in de prefectuur moet zich politiek van de 14de incarnatie van de Dalai afkeren, en, in reële termen, zich resoluut verzetten tegen afscheiding van het land, sabotage van het bestuur door partij en van het socialistische systeem.

De kloosters moeten zich inspannen voor voor het bestuur van de opleidingsinstituten onder hun beheer, gehoorzamen aan zowel de religieuze regelgeving, alsmede de wetten van het land, en zich uitspreken dat de gemeenschap van de gelovigen geen geruchten verspreiden, noch naar deze luisteren.

Criminelen die opzettelijk valse geruchten verspreiden en verwarring zaaien, zullen worden verhoord en zullen ‘hard worden getroffen’ [een verwijzing naar de officiële ‘Sla Hard Toe’ campagne tegen misdaad en politieke dissidenten].

China Golok Prefecture United Front Work Department
Golok Prefecture Nationaliteiten en Eredienst Comite
Golok Prefecture Boeddhistische Vereniging

11 juli 2013

.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer