27 August 2011

De Dalai Lama eert Chinezen

13 oktober 2009

Op 7 oktober heeft de Dalai Lama in Washington DC namens ICT de Light of Truth Award uitgereikt aan de Chinees Wang Lixiong en aan de Amerikaanse Julia Taft.

De schrijver Wang Lixiong is mede-auteur en verspreider van de petitie ‘Twaalf Suggesties om de Tibetaanse Situatie aan te pakken’. Hierin werden de Chinese autoriteiten opgeroepen om terughoudend en met voorzichtigheid te reageren op de golf van protesten die in Tibet in maart 2008 tegen de Chinese onderdrukking plaatsvonden. Wang Lixiong ontving de onderscheiding mede namens zijn mede-ondertekenaars.

Wang Lixiong beklemtoonde in zijn toespraak dat hij geen partij koos door kritiek te uiten op de Chinese regering en dat zijn houding niet als ‘anti-China’ moest worden opgevat – wat later ook door de Dalai Lama werd herhaald. In plaats daarvan stelde Wang dat het toen zij stelling namen tegen de Chinese regering het hem, en de andere ondertekenaars, om de waarheid ging. ‘Het durven uiten van kritiek op de regering is gedaan voor het eigen bestwil van China, maar een overheid die geen kritiek kan accepteren kan slechts kwaad aan China brengen,’ zei hij onder applaus.

Julia Taft ontving postuum eveneens de onderscheiding. Zij was een betrokken en humanitaire vriendin van het Tibetaanse volk, die zich onvermoeibaar voor Tibet inzette. Taft werd in 1999 door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright benoemd tot Coördinator Tibetaanse Zaken en ze was ICT-bestuurslid vanaf 2002.

In zijn slotwoord sprak de Dalai Lama zijn bewondering uit voor Julia Taft en Wang Lixiong, en hij voegde toe dat het etiket ‘pro-Tibet’ niet automatisch ‘anti-China zou moeten inhouden, en dat eerder de mensen die ‘pro-Tibet’ zijn in feite ‘pro-rechtvaardigheid’ zijn.

De Light of Truth Award wordt sinds 1996 toegekend. Met deze prestigieuze Tibet-onderscheiding worden individuen en organisaties geëerd die een belangrijke bijdrage leverden aan Tibet’s vreedzame strijd voor mensenrechten en democratische vrijheden. Eerder werden onder andere Aartsbisschop Desmond Tutu, Vaclev Havel, en Martin Scorsese onderscheiden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer