13 November 2017

China is geen normale partner!

China is geen normale partner

Geen democratie of rechtsstaat, executies en marteling op grote schaal, afwijkende meningen niet worden getolereerd.

In de komende kabinetsperiode zal China ook voor Nederland een steeds belangrijker rol gaan spelen. Meer een meer wordt China gezien als een nieuwe partner. Al vanaf het begin van de Chinese opendeurpolitiek heeft het Westen de illusie gehad dat door constructieve toenadering en handel China vanzelf zou evolueren van dictatuur tot democratie.

Het is duidelijk dat de Chinese communistische partij democratische beginselen en mensenrechten niet openhartig zal omarmen. China ziet democratie, mensenrechten en de rechtsstaat immers als directe bedreiging voor de eigen machtspositie. De Chinese president Xi Jinping nu zelfs ook openlijk afstand genomen van deze “verderfelijk Westerse waarden”, en presenteert hun eigen totalitaire politieke model als voorbeeld voor de rest van de wereld.

Dit is een uitermate zorgwekkende ontwikkeling, niet alleen voor Tibet en China, maar ook voor de rest van de wereld. China is een land zonder democratie of rechtsstaat, waar executies en marteling op grote schaal plaatsvinden en waar afwijkende meningen niet worden getolereerd. Wij zijn van mening de fundamentele mensenrechten voor ieder mens moeten gelden en dat herbezinning van onze relatie met China dringend geboden is:

China kan geen normale partner zijn.

Ondertussen krijgt China internationaal steeds meer politieke en economische invloed en probeert zij en haar autoritaire politieke model aan de rest van de wereld op te leggen. Wij denken dat hier voor Nederlandse regering een essentiële rol ligt om een duidelijk tegenwicht te bieden aan deze onwenselijke trend.

Tibet is een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als een land eenmaal onder de invloedssfeer van China is gekomen. Tibet is na 60 jaar bezetting verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Met name de Tibetaanse taal en religie als belangrijke dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit worden systematisch onderdrukt. Tibetanen, die vreedzaam hiertegen protesteren, worden gestraft met heropvoedingskampen, marteling en niet zelden de dood. ICT en andere mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de aanhoudende mensenrechtenschendingen en het repressieve Chinese beleid in Tibet. Daarnaast denken wij dat ook wij in Nederland ons zich zorgen moet maken over de toenemende invloed van een totalitair land als China.

Al meer dan 30 jaar proberen Tibetanen in Tibet en in ballingschap op geweldloze wijze een oplossing te vinden voor hun situatie en zij zijn een natuurlijke partner voor al diegenen, die zich inzetten voor democratie, de rechtsstaat en mensenrechten, en die dialoog en wederzijds respect zien als oplossing. De Nederlandse regering heeft een unieke kans een positief en geloofwaardig signaal af te geven voor alle groepen die langs de geweldloze weg hun aspiraties nastreven.

We mogen niet accepteren dat Westerse regeringen om economische redenen en kortzichtig eigenbelang de andere kant op kijken.

Handel mag nooit boven mensenrechten gaan.

De vreedzame strijd van Tibetanen voor vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moeten de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen. Juist een land als Nederland kan een sleutelrol spelen om een oplossing tot stand te brengen in het conflict tussen China en Tibet.

Wij denken ook dat de opstelling van onze Minister van Buitenlandse Zaken inzake mensenrechten dan ook essentieel is voor het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen regering.

Het Tibetaanse volk heeft dringend onze steun nodig. Door onze petitie te ondertekenen helpt u het Tibetaanse volk een stem te geven en zorgt u dat onze Minister van Buitenlandse Zaken mensenrechten serieus neemt.


China is geen normale partner!

Wat: Mobilisatie campagne voor de petitie gericht aan minister Halbe Zijlstra
Wanneer: zaterdag 11 november van 13-17 uur
Kom ook langs en teken de petitie zodat de Nederlandse regering de mensenrechtensituatie in Tibet aankaart bij de Chinese leiders.
Of teken op: www.chinaisgeennormalepartner.nl / Sharing is caring!
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer