28 August 2011

Brief van ICT-president John Ackerly aan het IOC

18 juni 2008

Aan de heer Christophe de Kepper
Chef-staf van het Internationaal Olympisch Comité

Château de Vidy 07
Lausanne
Zwitserland

18 juni 2008

Geachte heer De Kepper,

Dank u voor uw antwoord op onze brief, waarin wij onze grote bezorgdheid hebben geuit over de gevolgen van de tocht van de Olympische fakkel door Tibet.

Ik wil er zeker van zijn dat u ons verzoek niet verkeerd geïnterpreteerd heeft. Natuurlijk verwachten wij niet van het IOC dat zij een standpunt inneemt over de situatie in Tibet, of dat zij een regering verdedigt of onder druk zet over zaken die buiten het mandaat van het IOC vallen. Wij roepen u op om u te richten op de gevolgen van de Olympische fakkeltocht door Tibet, en wij hebben u met klem verzocht om uw autoriteit te gebruiken om de fakkeltocht door Tibet af te lassen, omdat wij geloven dat er ernstige schendingen van de mensenrechten plaatsvinden, en zullen plaatsvinden, door de fakkeltocht.

Ten tweede willen wij geen beroep op u doen gebaseerd op emoties, zoals u in uw brief suggereert. Als deskundigen op het gebied van de mensenrechtenschendingen in Tibet doen we een verzoek op u op grond van onze expertise, en vanuit de hoop dat onze expertise u kan helpen om de waardigheid en de erfenis van de fakkeltocht te bevorderen en te behouden. Op zijn minst hopen wij dat u uw invloed heeft aangewend en zult aanwenden om de schendingen van de mensenrechten te beperken tijdens de voorbereidingen voor de fakkeltocht.

Kunnen wij veronderstellen dat het IOC er geen probleem mee heeft dat de fakkel door een gebied gaat dat feitelijk onder een staat van beleg valt en afgesloten is voor de buitenwereld? Gezien de alomtegenwoordige aanwezigheid van veiligheidstroepen en de intensieve bewaking kan de tocht niet plaatsvinden in de geest van het Olympisch ideaal.

Bovendien heeft het IOC de verantwoordelijkheid om van de Chinese regering te eisen dat de buitenlandse media, zonder enige beperking, vrij toegang krijgen tot elke etappe van de fakkeltocht of elk ander Olympisch evenement. ICT erkent dat de situatie voor de buitenlandse media in Peking verre van ideaal is, maar de toestand in Lhasa is nog veel slechter, en het IOC moet haar invloed gebruiken om te verzekeren dat er een zekere mate van vrijheid bestaat voor de buitenlandse media om de Olympische gebeurtenissen te verslaan, inclusief de tocht van de fakkel. Het duidelijke onvermogen van het IOC om op te komen voor de Olympische waarden en het falen om er bij de Chinese regering op aan te dringen dat het de buitenlandse media toestaat om verslag te leggen over de tocht van de fakkel, met inbegrip van de aanloop en de voorbereidingen, zou het IOC kunnen neerzetten als schijnbaar gewillige medeplichtige van de Chinese regeringstactiek, die de fakkeltocht in Tibet omringt. Het werpt ook een schaduw over dit IOC, want het versterkt het beeld dat de Olympische fakkel aan de Chinese regering toehoort en niet aan de wereld.’

Het is bemoedigend dat het IOC de rol van de Dalai Lama in dit proces waardeert, en we merken op dat de Chinese regering geen geloof hecht aan zijn hulp bij het verzekeren van een succesvol verloop van de Spelen. Voor uw aandeel vragen wij u om uw invloed aan te wenden om de tocht van de Olympische fakkel door Tibet af te lassen, om zo de schendingen van de mensenrechten, die een gevolg zijn van de voorbereidingen van de fakkeltocht, te minimaliseren. Dat zal ook bijdragen aan een succesvol verloop van de Olympische Spelen. Daarnaast verzoeken wij u om grotere transparantie over de rol van het IOC en de fakkeltocht in Tibet. Zal er bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het IOC in Lhasa zijn en zo ja, wat is dan de rol van deze persoon?

Nogmaals verzoeken we het IOC met klem om haar invloed te gebruiken om de lokale bevolking te beschermen. Hun lot kan rechtstreeks beïnvloed worden of schade ondervinden door de Olympische Spelen en de fakkeltocht door Tibet.

Met vriendelijke groet,

John Ackerly,Voorzitter

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer