29 December 2011

Brede steun voor Tibet in de Tweede Kamer. Minister Rosenthal belooft Tibetkwestie bij EU aan te zwengelen.

Op woensdag 16 oktober in het kader van het Algemeen Overleg over China in de Tweede Kamer, gingen meer dan 120 Tibetanen in hongerstaking om op vreedzame wijze aandacht te vragen voor de situatie in Tibet.
Een dag eerder werd aan de Tweede Kamer een petitie aangeboden waarin ICT samen met de Tibet Support Groep en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland de Nederlandse regering hebben gevraagd om net als Duitsland en de VS, in een publieke verklaring hun bezorgdheid uit te spreken over de aanhoudende mensenrechtenschendingen door China in Tibet en met name in Kirti.

Op weg naar het overleg in de Tweede Kamer, kwam minister Rosenthal nog even langs bij de hongerstakers om zijn steun voor Tibet kenbaar te maken. Over de zelfverbrandingen in Tibet zei hij het volgende:  “Dit gaat alle perken te buiten. Er moet het nodige gebeuren.”

Tijdens het overleg van de Tweede Kamer, kwam de schrijnende situatie in Tibet aan de orde. Alle partijen waren eensgezind in hun standpunt over Tibet en zij vroegen de minister zich uit te spreken over de mensenrechtenschendingen door China in Tibet. Minister Rosenthal beloofde aan de Tweede Kamer op Europees niveau de ernstige mensenrechtenschendingen in Tibet aan te zwengelen.

“Nederland is begaan met het lot van zovele Tibetanen en we willen ook stappen zetten uit compassie en zorg”, aldus de minister, die benadrukte dat de territoriale integriteit van China in de dialoog niet ter discussie staat.
Volgens de minister moet China er door Europa op worden gewezen als ze, als land hun afspraken niet nakomt. De Nederlandse regering gaat bij China aandringen op eerlijke rechtspraak, het respecteren van godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering zodat mensen in China kunnen demonstreren.

In het Algemeen Overleg werd ook gesproken over het dilemma waar Nederland mee worstelt: hoe kun je China aanspreken op het schenden van de mensenrechten, zonder daarmee de handelsbelangen te schaden. Alle partijen zijn er mee eens dat dit niet kan met het opgeven vingertje. Rosenthal benadrukte dat het met name van belang is hierover in gesprek te blijven met China. “We moeten strak communiceren over misstanden, en dat gebeurt ook.”

Na het mensenrechtenoverleg kwamen de fractie woordvoerders; Harry Van Bommel (SP), Mariko Peters (GroenLinks), Han ten Broeke (VVD) Joel Voordewind (CU), Wim Kortenoeven (PVV), Alexander Pechtold (D66), Henk Jan Ormel (CDA) van de Commissie Buitenlandse zaken naar buiten om hun solidariteit voor Tibet te betuigen. Harry van Bommel van de SP, voerde hierbij het woord. Erika Terpstra, als trouwe sympathisant, kwam in de ochtend haar solidariteit betuigen aan de hongerstakers.

Solidariteit
Om zeven uur ‘s ochtends vertrokken de eerste Tibetanen met de bus vanuit Amsterdam naar de manifestatie. Een busrit die ‘live’ op televisie was te volgen bij het ochtendprogramma Vandaag de Dag op NL1.
Op het plein voor het parlementsgebouw was een witte tent opgezet met boeddhistisch altaar, omringd met foto’s van de twaalf Tibetaans monniken en nonnen die zichzelf uit wanhoop in de brand hebben gestoken.

De herdenking en solidariteit betuiging begon om negen uur ’s ochtends en ging door tot vier uur in de middag. De gehele dag werd er gevast en gebeden. De manifestatie werd georganiseerd door de Tibetaanse gemeenschap Nederland, de Tibet Support Groep Nederland en International Campaign for Tibet Europe. Ook kreeg de manifestatie steun van de Unrepresented Nations Peoples Organization (UNPO) en de Oeigoerse gemeenschap in Nederland.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer