31 January 2017

Boodschap van moed en waarheid van Tibetaanse geleerde monnik, die werd gemarteld en gevangen gezet


Een opmerkelijke verklaring van vastberadenheid en veerkracht door een gerespecteerde geleerde monnik, die onlangs uit de gevangenis werd vrijgelaten, circuleert online.

Labrang Jigme, een monnik uit Labrang in Amdo, doorstond martelingen en overleed bijna na verschillende perioden in de gevangenis te hebben doorgebracht. In oktober werd hij na het uitzitten van een gevangenisstraf van bijna vijf jaar vrijgelaten en meteen opgenomen in het ziekenhuis. Als populaire schrijver en intellectueel, is hij voor zover bekend de enige Tibetaan in Tibet, die op video een verklaring heeft opgenomen over zijn eigen gevangenschap en zijn opvattingen over het Chinese beleid ten opzichte van de Dalai Lama en daarbij zijn volledige identiteit prijsgeeft.

Afbeeldingen circuleren online van een handgeschreven brief in het Tibetaans met als datum 26 november 2016, waarin hij schrijft over zijn voortdurende vastberadenheid en wilskracht in het aangezicht van ernstige onderdrukking. “Ze beschuldigen ons van de grootste en zwaarste misdaden en tijdens het proces doen ze alles om ons over te halen of zelfs te dwingen om veel dingen toe te geven, die we nooit hebben gedaan, een continu proces van afbraak om ons levenloos te maken als een lijk, als ze ons al niet helemaal vernietigen”, schrijft Labrang Jigme. “Je kan zeggen: ‘Ze kunnen niets doen om mijn vermogen om te redeneren of mijn diepste overtuigingen te veranderen’, maar eerder, door een oprecht vasthouden aan de waarheid, vond ik de kracht, het vermogen, de moed en het uithoudingsvermogen, waarvan ik daarvóór niet wist dat ik die had. Ik ben ervan overtuigd dat dat de kracht van de waarheid en de rede is.”

Zijn verklaring geeft uitdrukking aan de waarden en de lotsverbondenheid van een generatie in Tibet, die hun culturele en religieuze identiteit bevestigt, ondanks de toegenomen gevaren, waarmee zij worden geconfronteerd. De volledige vertaling van de tekst van de brief, die een maand na zijn vrijlating van zijn meest recente gevangenisstraf werd geschreven, is hier weergegeven:

Herleving na confrontatie met de dood

Als mijn moed en vastberadenheid afnemen, mijn liefde en trouw aan mijn volk, mijn hoop en levenskracht, dan is dat koren op hun molen. De middelen, die zij gebruiken om ons te verpletteren zijn veelvoudig, angst en misleiding, leugens en bedrog, om kort te gaan, van het veinzen van toorn tot misleidende glimlachen, en zie hoe deskundig ze zijn geworden in het gebruik hiervan! In het bewandelen van deze weg, misleiden ze niet alleen het publiek, maar beschuldigen ze ons van de grootste en zwaarste misdaden en tijdens het proces doen ze alles om ons over te halen of zelfs te dwingen om veel dingen toe te geven, die we nooit hebben gedaan, een continu proces van afbraak om ons levenloos te maken als een lijk, als ze ons al niet helemaal vernietigen. Je kan zeggen: “Ze kunnen niets doen om mijn vermogen tot redeneren of mijn diepste overtuigingen te veranderen”, maar eerder, omwille van een oprecht vasthouden aan de waarheid, vond ik de kracht, het vermogen, de moed en uithoudingsvermogen, waarvan ik daarvóór niet wist dat ik die had. Ik ben ervan overtuigd dat dat de kracht van de waarheid en de rede is.

Terwijl de altruïstische toewijding, die mij aan mijn volk bindt, mijn liefde voor mijn land, mijn hoop voor mijn medebewoners zo stevig staan als een berg, onwankelbaar, om alle problemen te verdragen voor vrede in de wereld, de groei van mijn volk, is bewust streven naar algehele welzijn en dergelijke de belofte van mijn leven in waarheid. De kaars van mijn leven kan worden uitgeblazen, de vlaggenmast van mijn levenskracht gekapt, maar dit is mijn laatste wil en levensadem van mijn diepste overtuiging.

Labrang Jigme

26 november 2016

Jigme Guri werd in de nacht van 26 oktober (2016) vrijgelaten uit de gevangenis in Lanzhou, de provinciale hoofdstad van Gansu, en door de gevangenis autoriteiten meegenomen naar zijn familie thuis in het dorp Labrang in de gemeente Sangchu (Chinees, Xiahe). Zijn familieleden kregen geen toestemming om hem te verwelkomen met een traditionele ceremonie en naar verluidt mocht hij geen monnikskleed dragen. Hij werd afgebeeld met een blauwe jas en broek en een bril. Tibetaanse politieke gevangenen mogen over het algemeen niet terugkeren naar hun kloosters na hun vrijlating en Jigme Guri was het blijkbaar niet toegestaan om naar Labrang te gaan.

Brief Jigme Labrang Jigme’s in het Tibetaans geschreven brief.

Volgens een familielid in ballingschap kwam Labrang Jigme in 2015 voor vrijlating in aanmerking volgens regels, die bepalen dat met goed gedrag een gevangene eerder kan worden vrijgelaten. Maar omdat hij weigerde een officieel document te ondertekenen, werd hij langer in de gevangenis gehouden en werd hij pas op 20 augustus (2016) vrijgelaten, twee maanden na het verstrijken van zijn vijf jaar gevangenisstraf op grond van zijn detentie in 2011.

Jigme Guri, die in het midden van de veertig is, werd opnieuw aangehouden toen hij in augustus 2011 in de stad Tso (Chinees: Hezuo) was in de Tibetaanse autonome Prefectuur Kanlho in de provincie Gansu. Twee door Jigme Guri’s familie in de arm genomen Chinese advocaten reisden naar Tsoe, het hoofdstad van district, om zijn zaak te behartigen. Ze kregen echter te horen dat de zittingen al zes maanden eerder had plaatsgevonden en behandeld waren door twee lokale advocaten. De rechtbank deelde hen mee dat Jigme’s Guri misdaad was het “vermoeden van aanzetten tot anti-nationalistisch separatisme”.

Jigme Guri werd voor het eerst gearresteerd bij zijn terugkeer naar Tibet in april 2006, nadat hij in India onderricht van de Dalai Lama bijwoonde. Hij werd gedurende 40 dagen vastgehouden, vrijgelaten en keerde terug naar het Labrang klooster. Zijn tweede periode in detentie begon op 22 maart 2008, na protesten bij Labrang op 14 maart en 15 eerder die maand. Hoewel Labrang Jigme niet had deelgenomen aan de protesten, verdachten de autoriteiten hem ervan de aanstichter te zijn. Hij werd meer dan een maand lang vastgehouden en gemarteld en belandde in het ziekenhuis. In de video over deze ervaring praat Labrang Jigme (ook bekend met de eretitel ‘Akhu’ Jigme en Lama Jigme, en in het Chinees als Jiumei Jiangcuo, ???? of Jigme Guri, ????) gedurende 22 minuten voor de camera en doet kalm en helder verslag van zijn detentie en ondervraging, zijn visie op het Chinese beleid in het algemeen en de vijandigheid van de overheid ten aanzien van de Dalai Lama. (https://www.youtube.com/watch?v=AK7KwH7DwBQ)

In zijn video zegt hij: “Ik, als getuige voor de waarheid, vertel via de media het verhaal van de gedode Tibetanen, die martelingen hebben moeten doorstaan in gevangenissen, en de talloze mensen, die zijn gedwongen naar de bergen te vluchten, en die te bang zijn om terug te keren naar hun eigen huis, zodat de media naar waarheid kunnen rapporteren over deze situaties.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer