8 juli 2021

Bezorgdheid geuit over Olympische Spelen van Peking tijdens de VN-Mensenrechtenraad

Tijdens de 47e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève op 7 juli 2021 heeft Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring afgelegd waarin hij zijn bezorgdheid uit over de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking in het licht van de grootschalige en systematische schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering.

De Mensenrechtenraad van de VN kwam bijeen voor zijn vierjaarlijkse paneldiscussie over het bevorderen van de mensenrechten door middel van sport en het Olympisch ideaal, die onder meer werd bijgewoond door Michelle Bachelet, hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, en Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Vincent Metten herinnerde aan het harde optreden in Tibet voor de Olympische Zomerspelen van 2008 in Peking en bracht de negatieve ontwikkelingen in Xinjiang (dat de Oeigoeren kennen als Oost-Turkestan) en Hongkong ter sprake: “In 2008 zette de Chinese Communistische Partij een gewelddadige onderdrukking in bij de vreedzame protesten in Tibet, sindsdien heeft de Partij een bewakingsstaat gevestigd met alomtegenwoordige indoctrinatie. Alles met het doel om Tibetanen te ‘Siniseren’. In Xinjiang zijn meer dan twee miljoen Oeigoeren en anderen opgesloten in interneringskampen. Hongkong heeft de vrijheden verloren die door het internationaal recht worden gegarandeerd.”

De Olympische Zomerspelen van 2008 heeft China aangemoedigd om een beleid te voeren dat schadelijk is voor de mensenrechten. Daarom vroeg Vincent Metten “Kan het toekennen van de Spelen aan een autoritaire staat als de Volksrepubliek China een negatief effect hebben op jonge atleten, en in strijd zijn met de uitgesproken verwachtingen van de Algemene Vergadering van de VN en de fundamentele beginselen van het Olympisme?”

Oproepen voor een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen van 2022 zijn de afgelopen weken toegenomen. In februari 2021 drong een coalitie van meer dan 180 maatschappelijke organisaties er bij regeringen op aan zich te verbinden tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen. Ook een aantal parlementsleden – onder meer uit de VS, Duitsland, Tsjechië en het VK – hebben hun regering opgeroepen om uitnodigingen voor de spelen af te slaan.

De vertegenwoordiger van Denemarken, die een verklaring aflegde namens de Scandinavische en Baltische Europese landen, riep op tot de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, bij de planning, de voorbereiding en de uitvoering van alle grote sportevenementen.

 • Lees hieronder de verklaring van Vincent Metten namens de Helsinki Foundation for Human Rights

  GENERAL ASSEMBLY
  Human Rights Council
  Forty-seventh Regular Session
  July 7, 2021

  Quadrennial panel discussion on promoting human rights through sport and the Olympic ideal

  Statement delivered by Vincent Metten on behalf of the Helsinki Foundation for Human Rights

  Dear Madame President Khan; dear speakers and panellists,

  We welcome today’s panel discussion on the promotion of human rights through sport and the Olympic ideal.

  The Olympic Games, and other international sporting events can all contribute to an atmosphere of tolerance and understanding among peoples and nations. At the same time, they can present threats to human rights. This is particularly true if the Games are awarded to governments that are responsible for widespread and systematic human rights violations. We believe that discussions at the Human Rights Council on the matter of sports and human rights must address this issue.

  In this context, we are deeply concerned about the awarding of the Olympic Winter Games 2022 to Beijing. The IOC’s decision did not take into consideration the experience gained following the 2008 Summer Olympics in China. Presumptions, communicated strenuously by the IOC at the time, that the Olympics would encourage China to embrace transparency and human rights, did not materialize. Instead, the 2008 Olympics emboldened policies of the Chinese Communist Party that are fundamentally adverse to human rights principles and norms.

  In Tibet, in 2008, the Chinese Communist Party engaged in a violent clampdown of overwhelmingly peaceful protests, and since then, the Party has established a surveillance state with omnipresent indoctrination, and with the stated goal to ‘sinicize’ Tibetans. In Xinjiang, more than two million Uyghurs and others have been detained in internment camps. Hongkong has lost freedoms guaranteed by international law.

  In September 2020, a coalition of human rights groups called on the IOC to revoke its decision awarding Beijing the contract to host the 2022 Winter Olympic Games. In February 2021, a coalition of more than 180 civil society organisations urged governments to commit to a diplomatic boycott of the Games.

  In conclusion, we would like to ask today’s panellists: Can awarding the Games to an authoritarian state like the PRC have a negative effect on young athletes, and may this even be detrimental to an “atmosphere of tolerance and understanding among peoples and nations”, and run counter to the UN General Assembly’s stated expectations and the fundamental principles of Olympism?

  Thank you

Foto credits: Dave Kim – Unsplash

Tags: China, Tibet, torture
Share this
28 september 2023

ICT-DONATEUR ORGANISEERT LEZING IN SPAARNDAM

Lees meer
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer