29 August 2011

Bericht van de Zingende Nonnen

“Dit lijden is ons aangedaan, moge niemand anders ditzelfde lijden ondergaan.”

Beste vrienden van Tibet,

Tijdens het tienjarige jubileum van ICT en het bezoek van de Dalai Lama aan Nederland konden wij u persoonlijk bedanken voor uw inzet en steun aan het Tibetaanse volk. Dat wij hier in vrijheid stonden is mede door de jarenlange steun van mensen zoals u. Dit geldt niet voor de familie die wij moesten achterlaten en voor de vele Tibetanen die nog steeds onder mensonterende omstandigheden gevangen zitten.

Jarenlang zaten wij opgesloten in de beruchte Drapchi-gevangenis in Lhasa. In het geheim namen wij liederen op om onze families te laten weten dat we ondanks de vele martelingen niet gebroken waren, om onze loyaliteit te uiten aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama en uit liefde voor ons vaderland.

Onze liederen werden naar buiten gesmokkeld en daarna stonden wij, zonder het te weten, wereldwijd bekend als de ‘Zingende Nonnen van Drapchi’. Voor dit vreedzame protest kregen wij strafverzwaring. Wij alle zes waren zéér geroerd door de hartverwarmende reacties van de Nederlandse bevolking. Nog steeds zitten honderden Tibetanen gevangen. Wij weten wat zij op dit moment ondergaan en het is daarom onze belangrijke missie om ons voor hen in te zetten.

Wij kunnen dat echter niet alleen en hopen daarom oprecht dat u, net zoals u ons geholpen heeft, zich wil inzetten voor de vervroegde vrijlating van de huidige politieke gevangenen. Uw steun is ook nodig voor de voortgang van de dialoog tussen Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de Chinese regering voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Wij danken u voor uw steun!

Phuntsog Nyidron
15 jaar gevangenschap
Ngawang Sangdrol
11 jaar gevangenschap
Gyltsen Drolkar
12 jaar gevangenschap
Namdrol Lhamo
12 jaar gevangenschap
Lhundrup Zangmo
9 jaar gevangenschap
Rinzin Choenyi
12 jaar gevangenschap
Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer