30 August 2015

Belangrijke politieke bijeenkomst over Tibet in aanloop naar gevoelige viering 50 jaar TAR


Een belangrijke door de top leider van China Xi Jinping voorgezeten beleidsvergadering over Tibet werd deze week in Peking afgesloten, op hetzelfde moment als de beveiliging in Lhasa wordt aangescherpt aan de vooravond van een politiek jubileum op 1 september.


Het Tibet Work Forum van 24-25 augustus, tijdens welke het Tibet-beleid voor de komende jaren werd vastgesteld, is de zesde van dergelijke strategie vergaderingen over Tibet, sinds de Chinezen Tibet overrompelden in 1949-1950.


Bijgewoond door het voltallige Politburo, de partijleiding, lag de nadruk van Werk Forum op ‘stabiliteit’, een politieke term die geassocieerd wordt met een dramatische uitbreiding van de militaire en politionele bevoegdheden. Volgens de Chinese staatsmedia benadrukte de bijeenkomst ook de strijd tegen het ‘separatisme’ boven economische ontwikkeling, in tegenstelling tot het laatste Tibet Work Forum van januari 2010. De officiële Global Times meldde: “Met de nadruk op nationale eenheid, de consolidatie van etnische eenheid en het realiseren van lange termijn en alomvattende sociale stabiliteit moet als de primaire taak voor de regio worden beschouwd”, zei Xi, dat het land “stevig het initiatief moet nemen” in de strijd tegen separatisme en moet “vasthouden aan het principe van het regeren van Tibet overeenkomstig de wet.” (27 augustus 2015, Global Times). De Chinese autoriteiten verklaren dat de Dalai Lama een belangrijke oorzaak is van het Tibetaanse ‘separatisme’.


Er is een intensivering in de beveiliging in de Tibet Autonome Regio (TAR) geweest, met inbegrip van een toename van het aantal checkpoints, verscherping van het toezicht en controles, en grootschalige troepenbewegingen in juli.


[1]


Dit is waarschijnlijk niet alleen een gevolg van de hernieuwde nadruk op politieke ‘stabiliteit’, maar ook van de aanloop naar de 50

ste

verjaardag van de oprichting van de TAR door de Chinese autoriteiten op 1 september.


Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, zei: “De aanblik van gewapende troepen in vrachtwagens, die politieke leuzen tonen terwijl ze door Tibet bewegen, onderstreept alleen de mislukking van het  beleid van de Chinese partij na meer dan een halve eeuw wanbeleid. Deze harde lijn maatregelen en het volharden van de Chinese autoriteiten om zeker te stellen dat Tibetanen dit aankomende jubileum ‘vieren’, onthult de onzekerheid van de CCP over een gebrek aan gezag in Tibet. Dit is een leiderschap dat zich wil doen gelden over een volk, dat vrede en geweldloosheid benadrukt, met de inzet van van tanks, maatregelen in het kader van ‘terrorismebestrijding’ en een retoriek die doet denken aan de Culturele Revolutie. Het jubileum op 1 september is een lege viering, aangezien er is geen echte autonomie in de ‘Tibetaanse Autonome Regio’, zoals door Peking beloofd in de jaren 1950. Er is behoefte aan een fundamenteel nieuwe aanpak voor Tibet. Internationale overheden moet verontrusting uitspreken over de op het Zesde Work Forum onthulde prioriteiten, welke de kans op het bereiken van een echte stabiliteit ondermijnen.

Voetnoten


[1]

ICT-rapport en films, 12 augustus 2015,


http://www.savetibet.org/major-troop-movements-in-tibet-hardline-approach-to-dalai-lama-in-key-policy-talks/

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer