28 August 2011

Afgezanten van de Dalai Lama geven persconferentieover besprekingen met de United Front Work Department in Shenzen

10 mei 2008

De afgezanten van de Dalai Lama brachten vandaag verslag uit van besprekingen die zondag 4 mei plaatsvonden met ambtenaren van het United Front Work Department in Shenzhen, China.

De Speciale Afgezant Lodi Gyari sprak in in Dharamsala met de Dalai Lama en de pers, om verslag te doen van besprekingen die 4 mei in een hotel in Shenzen plaats vonden tussen afgezanten van de Dalai Lama en ambtenaren van het United Front Work Department. Gyari zei dat er tijdens de besprekingen, hoewel er sterke meningsverschillen bestonden over de aard en oorzaak van de recente tragische gebeurtenissen in Tibet, op een openhartige en spontane manier werd gesproken.

Volgens de Speciale Afgezant wisselden beide zijden ‘concrete voorstellen’ uit, ‘die deel kunnen uitmaken van een toekomstige agenda’. Hij zei dat een datum voor de volgende ronde van gesprekken pas zou worden aangekondigd als daarover met de Chinese gesprekspartners overeenstemming was bereikt. Gyari voegde daar aan toe dat het wenselijk zou zijn om deze volgende ronde – vanwege de dringende situatie op het Tibetaanse plateau – zo snel mogelijk plaats te laten vinden.

Gyari benadrukte verder de woorden van de Chinese President en Partijvoorzitter Hu Jintao. Jintao zei 7 mei op een persconferentie in Tokyo dat zijn houding ten opzichte van contacten en het overleg met de Dalai Lama Dalai serieus is. Gyari zei: ‘We verwelkomen het feit hij zegt dat China op het hoogste niveau zegt serieus te zijn over de relatie. Niet alleen was het een direct commentaar op de vergadering die kort daarvoor plaatsvond, maar ook werd de uitspraak werd gedaan op een historische persconferentie in Japan, naast de Japanse premier Yasuo Fukuda.’ Het is het eerste bezoek van Chinese president aan Tokyo in 10 jaar, en het wordt algemeen gezienn als een bezoek bedoeld om de gespannen relatie tussen de twee landen te herstellen.

Lodi Gyari zei dat de woorden van Jintao bemoedigend waren. Veel Tibetanen waren net als veel wereldleiders sceptisch over de besprekingen. China zegt de ‘Dalai Lama-kliek’ verantwoordelijk is voor de golf van protesten die sinds 10 maart op het Tibetaanse plateau plaatsvonden en voor de internationale protesten over de Olympische toorts, die vandaag de top van de Chomolungma (Mount Everest) bereikte. Lodi Gyari zei: ‘Wij hebben categorisch hun beschuldiging verworpen dat Zijne heiligheid de Dalai Lama tot de huidige crisis heeft aangespoord. De Dalai Lama heeft de Olympische Spelen juist gesteund; hij heeft een standpunt ingenomen dat veel Tibetanen moeilijk vinden. De recente gebeurtenissen zijn symptomatisch voor het slechte beleid dat de Chinese regering al decennia voert.’

In antwoord op een vraag hoe de internationale leiders, en in het bijzonder de Franse President Nicolas Sarkozy, zouden reageren op het nieuws van het hervatten van de dialoog zei Lodi Gyari: ‘Wij weten dat de President van Frankrijk een groot vriend van China is. Maar als fatsoenlijk mens is hij erg bedroefd ober de situatie [in Tibet]. Hij heeft de Chinezen verteld dat hij de openingsceremonie van de Olympische Spelen zou willen bijwonen, maar dat zijn geweten het hem niet zou toestaan om aanwezig te zijn. Hij sprak er over hoe belangrijk het is om een normale toestand in Tibet te hebben en een wezenlijk resultaat van de dialoog te bereiken. Hoewel die [voorwaarden] niet zijn gehaald, zijn [de meest recente gesprekken] zeker een beweging in de juiste richting zijn.’

Tsering Jampa, directeur van de International Campaign for Tibet, zei: “De opmerkingen van Hu Jintao zijn belangrijk, maar moeten in de context worden geplaatst van het meedogenloze hardhandige optreden in Tibet en de afsluiting van Tibet voor de buitenwereld. Naast de anti-Dalai Lama-retoriek weet Peking dat de internationale gemeenschap het Chinese beleid in Tibet in twijfel trekt.

Hieronder wordt de verklaring van de Afgezant in zijn geheel weergeven.

Verklaring door de Speciale Afgezant van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Kasur Lodi Gyaltsen Gyari

Afgezant Kelsang Gyaltsen en ik hadden de eer om gisteren na onze aankomst uit China onmiddellijk Zijne Heiligheid de Dalai Lama te informeren. Kalon Tripa, Professor Samdhong Rinpoche, sloot zich aan bij de briefing. Wij informeerden vanochtend ook de Vice-voorzitter van het Parlement, mevrouw Dolma Gyari. De Voorzitter, de heer Karma Choephel, is momenteel op een officieel bezoek.

Op 4 mei 2008 ontmoetten wij in Shenzhen, China, de Executive Minister Zhu Weiqun en de Vice-minister Sithar van het United Front Work Department van de Chinese Communistische Partij. Wij zouden onze dank willen uitspreken aan de gastheren voor het goedkeuren van onze suggestie om deze informele vergadering in Shenzhen te laten plaatsvinden, evenals het akkoord gaan met een vergadering van hoofduitvoerenden zonder naaste medewerkers. Executive Minister Zhu Weiqun en de Vice-minister Sithar waren onze gesprekspartners in de afgelopen jaren. Deze lange relatie maakte het mogelijk om openhartige discussies te voeren in een vriendschappelijke en eerbiedige atmosfeer, dit ondanks de huidige gespannen en ernstige situatie in Tibet.

Ons hoofddoel voor deze informele vergadering was om de kritieke situatie in Tibet te bespreken. Er waren sterke en uiteenlopende meningen over de aard en de oorzaken van de recente tragische gebeurtenissen in Tibet. Deze meningen werden uitgedrukt op een openhartige en eerlijke manier. Van onze kant verwierpen wij categorisch de beschuldiging dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama had aangespoord tot de demonstraties en de onrust in Tibet. In plaats daarvan maakten wij het duidelijk dat de gebeurtenissen in Tibet de onvermijdelijke gevolgen zijn van het verkeerde beleid van de autoriteiten ten opzichte van de Tibetanen, dat al decennia duurt. De recente crisis in Tibet is een duidelijk symptoom van diep gevoelde wrok van de Tibetanen. De taak is zich op een realistische en constructieve manier te richten op de zorgen van het Tibetaanse volk .

Wij hebben het belang benadrukt van het beëindigen van de huidige onderdrukking in heel Tibet. Wij hebben opgeroepen tot de vrijlating van gevangenen, om toe te staan dat zij die gewond zijn een juiste medische behandeling krijgen, en dat er vrije toegang wordt gegeven aan bezoekers, met inbegrip van de media. Wij hebben ook opgeroepen tot een einde aan de ‘patriottische educatiecampagne’, die bij het Tibetaanse volk grote verontwaardiging veroorzaakt.

Wij verwierpen ook de beschuldiging dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama de Olympische Spelen 2008 saboteert. Wij maakten duidelijk dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama de Olympische Spelen in Beijing juist van het begin af aan heeft gesteund.

Ondanks de grote verschillen over belangrijke kwesties toonden beide partijen bereidheid om naar gemeenschappelijke benaderingen in de behandelingen van toekomstige kwesties te streven. Daarom werd er overeenstemming bereikt om de gesprekken voort te zetten. Een datum voor de zevende ronde zal spoedig na wederzijds overleg worden aangekondigd.

Wij verwelkomen de recente verklaring van President Hu Jintao waarin zijn regering ‘serieus’ zegt te zijn over de dialoog en erkent dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama ‘zorgvuldig en serieus’ is. Deze verklaring is bemoedigend in een tijd waarin er groeiende twijfel bestaat over de oprechtheid van China in het oplossen van de Tibetaanse kwestie door middel van dialoog.

8 mei 2008
Dharamsala

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer