14 March 2020

Aanbevelingen voor een nieuw wereldwijd biodiversiteit framework na 2020

De uitdagingen op het gebied van biodiversiteit in Tibet bieden inzichten die kunnen helpen bij het vormgeven van een praktisch, inclusief en verantwoordelijk Global Biodiversity Framework, zegt de International Campaign for Tibet in een nieuw briefingpaper.

De briefing, getiteld ‘Door Tibet geïnformeerde aanbevelingen voor het Global Biodiversity Framework na 2020’, gaat in detail in op de gevaren voor het milieu waarmee Tibet wordt geconfronteerd. Tibet herbergt een grote biologische diversiteit, maar warmt bijna drie keer sneller op dan gemiddeld.

De briefing paper geeft algemene en specifieke aanbevelingen voor het Global Biodiversity Framework na 2020, waarover de landen die partij zijn bij het Verdrag inzake biologische diversiteit momenteel onderhandelen. De partijen verwachten het nieuwe framework in oktober in Kunming, China, af te ronden.

Vernietiging van het milieu in Tibet

China annexeerde Tibet in 1959 en regeert nog steeds over het historisch onafhankelijke land in de Himalaya-regio met een repressief en totalitair beleid.

Zoals de briefing van ICT opmerkt, maakt het Chinese beleid in Tibet de klimaatverandering erger, doordat de Chinese regering ongecontroleerde infrastructuurontwikkeling in Tibet toestaat en Tibetanen uitsluit van deelname aan milieubeheer in hun eigen land. Dit ondanks het feit dat de kennis van Tibetanen over het lokale terrein en hun traditionele geloof in het geweldloos en harmonieus leven met de omgeving hen tot ideale beheerders van het fragiele ecosysteem in Tibet maken.

De vernietiging van het milieu in Tibet zal gevolgen hebben voor de rest van de wereld, aangezien Tibet de thuisbasis is van meer dan 45.000 gletsjers en water levert aan meer dan 1 miljard mensen in Azië.

ICT-aanbevelingen

ICT pleit voor een op rechten gebaseerde benadering van milieubeheer in Tibet waarbij het Tibetaanse volk betrokken is bij het waarborgen van biodiversiteit op het Tibetaanse plateau dat beschouwd wordt als een van ‘s werelds meest vitale ecosystemen.

Op basis van de lessen die uit Tibet kunnen worden getrokken, geeft het briefingpaper van ICT aanbevelingen voor het Global Biodiversity Framework na 2020, met onder meer aandacht voor de oorzaken van verlies van biodiversiteit, en het respecteren van verschillende visies op een goede levenskwaliteit en meer.https://secureservercdn.net/198.71.233.163/4vo.170.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/03/Mar-13-2020-briefing.pdf

Share this
24 May 2024

Activisten protesteren tegen Xi Jinping in Parijs

23 May 2024

Saka Dawa 2024: Een maand ter ere van Boeddha’s leven