8 oktober 2020

39 landen roepen China op om mensenrechten te respecteren

Tijdens 75de Algemeen Vergadering van de VN in New York, op 6 oktober, heeft Duitsland namens 39 staten een gezamenlijke verklaring over de mensenrechtensituatie in China afgelegd. De verklaring had betrekking op wijdverbreide mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Hongkong en Tibet. Vorig jaar werd een soortgelijke verklaring afgelegd namens 25 staten.

De gezamenlijke oproep bekrachtigde een ongekende oproep van 50 onafhankelijke VN-deskundigen voor het oprichten van een UN mechanisme dat de schendingen van de mensenrechten in Xinjiang, Tibet en Hong Kong door China te onderzoeken. (bron: International Service for Human Rights)

Een recente wereldwijde oproep van meer dan 400 maatschappelijke organisaties, waaronder International Campaign for Tibet, ging vooraf aan deze verklaring. Het statement lees je hieronder:

statement_VN

De Derde Commissie

Van 5 oktober tot en met 20 november vindt de belangrijkste zitting van de mensenrechtencommissie: de Algemene Vergadering van de VN, derde Commissie plaats. Het comité zal worden voorgezeten door ambassadeur Katalin Bogyay van Hongarije.

De Derde Commissie is voor de lidstaten van de VN een belangrijk moment om actie te ondernemen ter ondersteuning van de naleving van de mensenrechten in de wereld, door middel van onderhandelingen over en het aannemen van resoluties die gericht zijn op thematische kwesties en landen specifieke mensenrechtensituaties in de lidstaten.

Share this
22 juli 2021

China's president brengt een verrassingsbezoek aan Tibet

De Chinese president Xi Jinping heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Tibet.

Lees het artikel
15 juli 2021

Gedragscode verbiedt elke vorm van godsdienstigheid door Tibetaanse CCP-leden

Een nieuwe gedragscode voor leden van de Chinese Communistische Partij in de Tibetaanse Autonome Regio verbiedt partijleden expliciet alle vormen ...

Lees het artikel