Racisme

Tibet is een duidelijk geval van geïnstitutionaliseerd racisme.

Door China’s bezetting van Tibet leven Tibetanen als tweederangs burgers in eigen land. China toont een onderdrukkende en paternalistische houding tegenover Tibetanen.

Het discriminerende beleid in Tibet blijkt uit gedwongen hervestiging van Tibetaanse nomaden en herders, de wijdverbreide onderdrukking van Tibetaans boeddhisme en hard optreden tegen Tibetaanse gemeenschappen na incidenten van zelfverbrandingen.

Tibetanen kunnen hun religie niet vrijelijk beoefenen, noch kunnen zij hun cultuur en taal op een zinvolle manier gebruiken, ontwikkelen en beschermen. In plaats daarvan leven ze onder repressieve wetten die elke uitdrukking van hun identiteit beschouwen als extremistisch of zelfs terroristisch. Na zelfverbrandingen zijn collectieve straffen opgelegd aan de familie en vrienden van de zelfverbranders.

Tibetanen worden geconfronteerd met discriminatie op het gebied van werk, huisvesting en reizen. In tegenstelling tot Han Chinezen, worden Tibetanen paspoorten en het recht om naar het buitenland te reizen geweigerd. Er zijn gevallen bekend van hotels die kamers weigeren aan Tibetanen vanwege hun etniciteit en banen die lagere salarissen bieden aan Tibetanen dan aan Chinezen.

China verspreidt ook racistische verhalen over Tibetanen. Chinese overheidsrapporten beweren dat Tibet vóór de Chinese invasie in 1949 ‘donkerder en achterlijker was dan Europa in de middeleeuwen’, en dat de Chinese overheersing Tibet heeft gebracht ‘van ‘een staat van isolatie, armoede en achterstand naar een van opening, welvaart en beschaving.’

Het Chinese racisme heeft echte gevolgen. Tibetanen zijn gevangen gezet omdat ze de Tibetaanse taal hebben gepropageerd. Tibetaanse nomaden zijn door de Chinese regering gedwongen hun traditionele manier van leven te verlaten. Het leven als een tweederangs burger kan leiden tot wanhoop en protest, zoals blijkt uit de hartverscheurende verhalen over Tibetaanse zelfverbrandingen.

Help een einde te maken aan het Chinese racisme tegen het Tibetaanse volk.