Jaarverslag 2015


In 2015 markeerde China de opdeling van Tibet door de viering van de 50ste oprichting van de Tibetaanse Autonome Regio.Dat vond met veel pracht en praal plaats in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Voor de Tibetanen bracht de Chinese bezetting slechts lijden en repressie. Deze onderdrukking nam in 2015 alleen maar toe. Iedereen die zich vreedzaam tegen de doorgaande Chinese repressie verzet, werd monddood gemaakt of bestempeld tot terrorist. Zeven Tibetanen staken zichzelf in brand, uit protest tegen het harde Chinese beleid in Tibet.

Desondanks zette de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zich met een breed scala aan activiteiten in om de situatie in Tibet onder de aandacht te brengen van de internationale gemeenschap. Er lagen veel uitdagingen om via politieke lobby, voorlichting en publieksacties Tibet in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen en een spreekbuis te zijn voor de Tibetanen. NSICT lobbyde bij regeringen en de EU, en zorgde ervoor dat Tibet hoog op de politieke agenda kwam te staan. Dat leidde ertoe dat een aantal regeringen, waaronder Nederland, kritische verklaringen aflegde over de mensenrechtenschendingen in Tibet. Helaas gingen economische belangen vaak voor de mensenrechten. Dat is een kortzichtige houding, want een oplossing voor Tibet is niet alleen van belang voor de Chinezen en Tibetanen, maar ook voor het Westen. In 2015 breidde NSICT haar activiteiten in een aantal Oost Europese landen uit, want China wordt steeds actiever in deze regio. NSICT was actief bij de VN Mensenrechtenraad in Genève. Ook daar werd China op haar mensenrechtenbeleid in Tibet aangesproken.

Het jaar 2015 was ook een bijzonder jaar omdat de Dalai Lama tachtig werd. Zoals in de rest van de wereld voerde NSICT een grootschalige campagne om zijn levenslange inzet voor vrede en verzoening te vieren. Hiervoor verspreidden wij meer dan 200.000 gebedsvlaggen, als symbool voor de vrede. Het leidde massaal tot positieve reacties van onze achterban en het Nederlandse publiek. Dat was niet het enige positieve dat we in 2015 mochten vieren. Het is ook goed nieuws dat er een aantal politieke gevangenen werd vrijgelaten, waaronder Dolma Kyab, waar NSICT jarenlang actie voor voerde.

Op de Internationale Mensenrechtendag overhandigde NSICT aan mensenrechtenambassadeur Kees van Baar 17.000 handtekeningen tegen martelingen in Tibet. Hij liet weten dat NSICT’s publieksacties, zoals tegen martelingen, bijdragen aan de aandacht voor Tibet. Voor NSICT is dat het bewijs dat wij door moeten gaan op de door ons ingeslagen weg. In dit jaarverslag leest u wat wij in 2015 nog meer voor Tibet hebben gedaan.

Door de inzet van onze medewerkers en onze talloze vrijwilligers was het een jaar waarin er veel bereiktis. Dat was alleen mogelijk door de onmisbare financiële en morele steun van onze trouwe donateurs, die ons al jaren steunen. Ik wil hen, en alle anderen die de Tibetanen een warm hart toedragen, heel hartelijk bedanken.

Tot op de dag van vandaag geven de Tibetanen in Tibet het niet op en zij blijven opkomen voor hun vrijheid en legitieme rechten. Wij kunnen hen daarbij niet alleen laten staan. Uw steun geeft hen hoop. Zolang zij met hun vreedzame protest doorgaan, weet ik dat overal ter wereld veel mensen, net als u, het Tibetaanse volk zullen blijven steunen op hun vreedzame pad.

Het volledige jaarverslag van 2015 inclusief financieel overzicht kunt u hier: bekijken (2.5 MB) of downloaden