ICT Beleid

Leest u hier meer over een aantal kernactiviteiten van ICT. 


Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

ICT heeft sinds 2006 een kantoor in Brussel. Van daaruit maakt de organisatie zich bij de Europese instellingen sterk voor de Tibetaanse zaak.

Home  >  ICT's Werk  >  Tibetbeleid Nederland  
   

Nederlands Tibetbeleid

Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Om politieke steun te krijgen, benadert ICT de EU en nationale regeringen in Europa om ze aan te sporen om een actief Tibetbeleid te voeren.

In Nederland dringt ICT er bij de regering op aan om:

  • de Chinees-Tibetaanse dialoog concreet te ondersteunen;
  • ontwikkelingshulp te geven aan Tibetanen binnen en buiten Tibet;
  • de mensenrechtensituatie in Tibet prioriteit te geven tijdens de Nederlands-Chinese mensenrechtendialoog;
  • een actieve rol te spelen binnen de EU om Tibet een vast onderdeel te laten zijn in de EU-China-betrekkingen;
  • regelmatig overleg te plegen met vertegenwoordigers van de Tibetaanse regering in ballingschap en de speciale gezanten van de Dalai Lama.

 

Bij de Tweede Kamer dringen we er op aan om:

  • te zorgen dat Tibet stevig op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken staat;
  • hoorzittingen en debatten te organiseren over de mensenrechtensituatie in Tibet;
  • op werkbezoek te gaan naar Tibet om de situatie ter plekke te bekijken;
  • moties over Tibet aan te nemen, waarin er bij de regering op aangedrongen wordt om een consistent beleid ten aanzien van Tibet te voeren;
  • tijdens parlementaire uitwisselingsinitiatieven leden van het Chinese Volkscongres te betrekken in discussies over de situatie in Tib

 

DONEER AAN ICT!