ICT Beleid

Leest u hier meer over een aantal kernactiviteiten van ICT. 


Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

ICT heeft sinds 2006 een kantoor in Brussel. Van daaruit maakt de organisatie zich bij de Europese instellingen sterk voor de Tibetaanse zaak.

Home  >  ICT's Werk  >  Het werk van ICT  
   

Wat we doen: onze speerpunten

De speerpunten waarop ICT zich richt zijn:

Onderzoeken van Mensenrechtenschendingen en Informatieverstrekking – ICT onderzoekt de mensenrechtensituatie in Tibet en werkt samen met andere organisaties en regeringsfunctionarissen om de schendingen van de mensenrechten openbaar te maken en druk uit te oefenen op de regering van de Volksrepubliek China.

Lobbyactiviteiten – ICT lobbyt voor politieke steun voor Tibet in de vorm van verklaringen, resoluties en wetgeving door parlementen en parlementsleden. ICT verstrekt informatie en verleent assistentie aan parlementsleden.


Onderzoeksmissies – ICT voert onderzoekmissies uit, waarbij Fieldteams van ICT Tibetaanse vluchtelingen in India en Nepal interviewen. Daarmee wordt informatie over Tibet ingewonnen over o.a.: de Chinese bevolkingstransfer; gevangenissen; het onderwijs; het Chinese racistische beleid; de ontbossing; en nucleaire activiteiten op het Tibetaanse plateau.

Milieu- en Ontwikkelingsinitiatieven – ICT rapporteert over de culturele - en
milieugevolgen van buitenlandse en Chinese economische ontwikkelingsprojecten in Tibet.

Tibetaanse vluchtelingen in ballingschap – ICT zet zich in voor de bescherming en de rechten van de honderden Tibetanen die jaarlijks Tibet ontvluchten en via Nepal naar India reizen.

Chinese Outreach – ICT netwerkt met Chinese organisaties buiten China die zich inzetten voor het bevorderen van de democratie in China. ICT werkt samen met Chinees talige media, redigeert en vertaalt boeken en materiaal, en voert onderzoek uit over het Chinese bestuur in Tibet. Er wordt Chinees talig materiaal over Tibet naar China gezonden.

Educatie en Publicaties – ICT publiceert nieuwsbrieven: de tweemaandelijkse Engelstalige Tibet Press Watch en het driemaal per jaar verschijnende Nederlandstalige Tibet Journaal. Ze worden verspreid onder donateurs en onder organisaties en individuen die betrokken zijn bij het werk voor Tibet. ICT geeft rapporten uit, zoals over: religieuze onderdrukking in Tibet; Chinese migranten en bevolkingstransfer in Oost-Tibet; internationale ontwikkelingsprojecten in Tibet; racisme in Tibet; en nucleaire activiteiten in Tibet. ICT-staf geeft lezingen en verstrekt nieuws en achtergrondinformatie aan de media.

De Light of Truth Award – In 1995 stelde ICT de Light of Truth Award in om individuen en organisaties te eren, die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan het publieke begrip over Tibet en haar huidige benarde situatie. De Light of Truth Award is een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de Tibet-beweging en wordt door de Dalai Lama namens ICT uitgereikt. Onderscheiden werden o.a.: Heinrich Harrer, Václav Havel, Aartsbisschop Desmond Tutu; en Wang Lixiong.

Tibetan Youth Leadership Program – Dit programma stelt jonge Tibetanen in staat om leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. Door middel van workshops, discussies en praktische activiteiten wordt de deelnemers de kunst van het leiderschap geleerd. De training maakt het jonge Tibetanen niet alleen mogelijk om zich nu in te zetten voor Tibet, maar zij kunnen ook een rol gaan spelen als toekomstige leiders voor Tibet.

DONEER AAN ICT!