Nieuws en Agenda

ICT voert campagne om publiek en media te mobiliseren voor Tibet.

Mijn Stem voor Tibet

Waar is de Panchen Lama? 

Home  >  Campagnes  >  Lopende Acties  >  STOP Vervolging Tibetaanse schrijvers  
   

Teken de petitie

STOP Vervolging Tibetaanse schrijversRoep China op om te stoppen met het vervolgen van Tibetaanse schrijvers


Aan: Xi Jinping, president van China

 

Zhongnanhai,

No. 174 Xi Chang’an Jie,

Beijing 100017 China

 

Uwe Excellentie, president Xi Jinping,


Vanuit een vrij land gebruik ik mijn stem om steun te betuigen aan de Tibetaanse schrijvers, musici en kunstenaars in Tibet, die systematisch het zwijgen worden opgelegd en niet in vrijheid kunnen leven. Een voorbeeld is de Tibetaanse schrijver en blogger Shokjang, die in februari 2016 tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.


Ik maak mij zorgen over de vervolging en verdwijning van deze Tibetanen, die het doelwit zijn van de toegenomen Chinese repressie. Het is onacceptabel, dat zij worden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen alleen voor het gebruikmaken van hun fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.


Het is onbegrijpelijk, dat iedere uiting van Tibetaanse identiteit wordt gebrandmerkt als ‘het opsplitsen van de Chinese staat’, met als gevolg dat veel Tibetaanse schrijvers in Tibet worden opgepakt en gevangengezet. Met het monddood maken van deze belangrijke dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit, wordt het overleven van de unieke Tibetaanse cultuur bedreigd. Dit is niet alleen tragisch voor het Tibetaanse volk, maar ook een verlies voor de rest van de wereld.


Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel mensenrecht neergelegd in de VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Verder is het opgenomen in Artikel 35 van de Grondwet van de Volksrepubliek China, waarin uitdrukkelijk staat dat burgers ‘vrijheid van meningsuiting en persvrijheid hebben’. In Artikel 41 staat zelfs, dat burgers het recht hebben om elk staatsorgaan te bekritiseren of om suggesties te geven.


Als lid van de VN Mensenrechtenraad heeft China volgens het internationale recht de plicht om de mensenrechten van deze Tibetaanse schrijvers te respecteren en te beschermen.


Ik verzoek u daarom met klem om in Tibet:

  • het recht van vrijheid van meningsuiting te garanderen

  • alle gevangen schrijvers onmiddellijk vrij te laten

  • de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten tot Tibet toe te laten


Hoogachtend,

 Velden met * zijn verplicht!


 

 

Lees hier meer over onze actie.

Kom op 5 mei naar onze infostands!

DONEER AAN ICT!