Nieuws en Agenda

ICT voert campagne om publiek en media te mobiliseren voor Tibet.

Mijn Stem voor Tibet

Waar is de Panchen Lama? 

Home  >  Campagnes  >  Afgesloten Acties  >  Onderteken de petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken  
   

Onderteken de petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken

Actie

:

Petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal

Brief

:

Dhr. U. Rosenthal
Minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Geachte mijnheer Rosenthal,

Ik ben uitermate verontrust over het grote aantal zelfverbrandingen door jonge monniken in het Kirti klooster dat de afgelopen zes maanden in oost Tibet heeft plaatsgevonden. Dit is een zorgwekkende situatie die dringend aandacht behoeft van de Nederlandse regering.

Ongecontroleerd door buitenlandse journalisten of waarnemers, is China na de Olympische spelen een agressieve en meedogenloze campagne begonnen tegen alle uitingen van de Tibetaanse cultuur en identiteit. De Chinese regering zet diverse beleidsmiddelen in om de Tibetaanse bevolking te breken, zoals willekeurige arrestaties, lange gevangenisstraffen, marteling, gedwongen heropvoeding, en verdwijningen.

Kloosters en omliggende dorpen worden afgesloten van de buitenwereld. Hele groepen mensen worden afgevoerd en op onbekende locatie vastgehouden. Dit zijn inmiskenbare schendingen van de mensenrechten, zoals neergelegd in de betreffende internationale verdragen en dienen per onmiddellijk te stoppen.

De zelfverbrandingen in Kirti zijn een wanhopig protest tegen de uitzichtloze situatie en aanhoudende intimidatie door Chinese regering.

Ik vind het verbijsterend dat China hiermee ongestraft door kan gaan en Nederland hier niet harder tegen protesteert of de internationale gemeenschap uitdrukkelijk tot actie beweegt.

Gelet op het bovenstaande wil ik u dringend verzoeken om:

1. China direct op te roepen om bovengenoemde mensenrechtenschendingen te staken en haar repressieve beleid in Tibet te beëindigen.

2. Opheldering te vragen aan China over de situatie in Kirti, waarom een heel gebied maanden lang van de buitenwereld wordt afgesloten, waarom monniken op onbekende locatie worden vastgehouden, en te vragen wanneer buitenlandse journalisten het gebied in mogen.

3. China te bewegen het desastreuze religieuze en veiligheidsbeleid in Ngaba op te schorten en er bij China op aan te dringen om constructieve oplossingen te zoeken voor de situatie in Kirti en de dialoog aan te gaan met lokale religieuze Tibetaanse leiders.

4. Er tijdens de komende EU-China top op 25 oktober in China bij uw Chinese collega’s op aan te dringen dat China de dialoog hervat met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama voor een werkelijke autonomie voor Tibetanen binnen de Volksrepubliek China, de enige werkelijke oplossing voor de onderliggende problemen
.

Gezien het dringende karakter, wil ik u verzoeken om deze zaak op passende wijze aandacht te geven. Graag verneem ik van u welke concrete stappen u in deze gaat ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Iframe

DONEER AAN ICT!