Nieuws en Agenda

ICT voert campagne om publiek en media te mobiliseren voor Tibet.

Mijn Stem voor Tibet

Waar is de Panchen Lama? 

Home  >  Campagnes  >  Afgesloten Acties  >  Onderteken de petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal  
   

Onderteken de petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal

Actie

:

Petitie aan de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal

Brief

:

Geachte minister Rosenthal,

Mijn vrijheid gebruik ik om anderen te helpen die deze vrijheid niet hebben. Daarom betuig ik mijn solidariteit aan de Tibetanen, die op dit moment leven onder de toegenomen onderdrukking door China.

In dit verstikkende klimaat worden jonge Tibetanen tot het afschuwelijke punt gedreven, waarop ze de dood zien als enige uitweg om verandering te brengen. Door het verbod op godsdienstvrijheid heeft een groot aantal jonge Tibetanen, met name monniken, uit wanhoop zichzelf in brand gestoken. De uitzichtloze situatie van Tibetanen moet veranderen. De Tibetanen hebben het recht om in vrijheid hun religie te beoefenen. Deze zorgwekkende situatie vraagt om directe actie van de Nederlandse regering en daarom verzoek ik u dringend om:

A   in een openbare verklaring uw bezorgdheid uit te spreken, net als de Verenigde Staten en Duitsland.

B   er bij de Chinese regering op aan te dringen om de vervolging, willekeurige aanhouding en gevangenneming te stoppen, en de veiligheidstroepen uit Ngaba terug te trekken.

C   er bij China op aan te dringen de dialoog met de Speciale Gezanten van de Dalai Lama voor werkelijke autonomie voor Tibetanen te hervatten.

Hoogachtend,

Iframe